Ajankohtaista

HAUKILAHDEN LUKION LUKUVUOSISUUNNITELMA 2018 - 19

 

 

Espoon kaupunki                                                                              Lukion lukuvuosisuunnitelma

Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö                                      2018–2019

 

 

 

HAUKILAHDEN LUKIO

LUKION LUKUVUOSISUUNNITELMAN KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN

 

Työyhteisön käsittely: päivämäärät

 • 7. - 8.8.2018 (Veso)

 • 21.8.2018

 • 11.9.2018

 •  

 

 

Opiskelijoiden osuus suunnittelussa

Opiskelijat ovat käsitelleet lukuvuosisuunnitelman kokouksessaan 1.10.2018

 

 

Johtokunta hyväksynyt

 

 

Allekirjoitukset:

 

 

____________________________                        ____________________________

 

Sakari Bäckman                                                          Pekka Piri

Johtokunnan puheenjohtaja                                      rehtori

 

 

 

 

 

 

 

 

A.LUKION TOIMINTA-AJATUS

 

 

Haukilahden lukio on uudenlaisia, oppiainerajatkin ylittäviä opetusmenetelmiä ja joustavia tilaratkaisuja tarjoava lukio, jossa on myös urheilulinja. Lukio toimii Aalto-yliopistokampuksella ja tekee yhteistyötä Aalto-yliopiston, muiden oppilaitosten sekä yritysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Haukilahden lukio toimii aktiivisesti kansainvälisyysasioissa. Lukio tarjoaa opiskelijoille vankan yleissivistyksen ja kulttuurin tuntemuksen, jonka avulla he kykenevät soveltamaan tietoa ja arvioimaan sen luotettavuutta. Opiskelijoita ohjataan omatoimisuuteen, itsetuntemukseen ja kaikkien mukaan ottamiseen.

 

 

LUKIOLINJAN YHTEISET KEHITTÄMISKOHTEET 2018–2019

Ehdotukset sovittu: Lukiolinjan johtoryhmä 12.4.2018

 

1.                   Oppimisen arviointi

Miten tuetaan geneeristen taitojen kehittymistä koko lukion aikana? (6c) 

Koeviikon/arviointiviikon tulevaisuus?

Miten arvioinnilla voitaisiin tukea opiskelijan oppimisstrategioiden kehittymistä ja kuormittavuustunteen hallintaa?

Oppimista tukevat/haittaavat uskomukset

Kuinka kannustetaan opiskelijoita?

Kuinka opettajia tuetaan oppimisen arvioinnissa? Millaista koulutusta tarvitaan?

Monipuolinen arviointi

Oppimisen aikainen arviointi

2.                   Oppimisympäristöjen kehittäminen

Kansainvälisyys oppimisympäristönä

Korkeakoulu oppimisympäristönä

Yrittäjyys (ESR-hanke tukee tätä tavoitetta)

Hyvinvointia tukeva oppimisympäristö [lisätty 14.3.2017/TE)

Liikkuva koulu -hanke

Korkeakouluyhteistyö ja kurssit lukion ulkopuolella

Kaikki opettajat tietoisia korkeakouluyhteistyöstä

Keskitetty tarjotin opiskelijoille Wilmassa

Korkeakoulukurssien tiiviimpi sitominen tuntikiertoon

Ilmoittautuminen toukokuussa seuraavan lukuvuoden kursseille (hyvissä ajoin!)

Digitalisaatio ja sähköinen oppiminen

Verkkokurssit (enemmän yhteistyötä aikuislukion kanssa, siellä valmiita kokonaisuuksia, uuden verkkokurssin luominen tyhjästä iso työ, huomioitava normaali korvaus kurssista, kokonaan verkossa tehtävät kurssit vs. osa perinteisistä kursseista verkossa)

Koulutusvienti

3.                   Osaamisen johtaminen

Koulutus johtoryhmille, rehtoreille (tuta Aalto) 

Lukiolinjan yhteistyö ja osaamisen jakaminen 

4.                   Espoon lukiokoulutuksen näkyvyyden lisääminen

Metrossa ja asemilla tai kauppakeskuksissa mainos

5.                   Toimintakulttuuri

hyvinvointi

tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

epäasiallinen käytös

osallistaminen

 

 

 

 

 

 

 

B. KEHITTÄMISKOHTEET JA NIIDEN ARVIOINTI                                                     

 

 

 

2.  URHEILULINJAN, URHEILUN JA OPISKELUN YHDISTÄMISEN KEHITTÄMINEN

 

Tausta ja nykytila

 

Haukilahden lukio on tehnyt suunnitelmallista ja joustavaa lukio-opiskelun ja urheiluvalmennuksen yhdistämistyötä menestyksellisesti jo vuodesta 1994.

Haukilahden lukio hyväksyttiin pääkaupunkiseudun urheiluakatemian (Urhea) oppilaitokseksi ja verkoston kumppaniksi vuonna 2005. Haukilahden lukion urheilulinja perustettiin vuonna 2010. Urhea-säätiön perustajajäseniä ovat mm. Espoon kaupunki ja Aalto yliopisto.

 

Urheilulinjan painopistelajit ovat golf, jalkapallo, joukkue- ja rytminen voimistelu sekä jääkiekko. Painopistelajien lisäksi urheilijoita on 19 muussa urheilulajissa: alppihiihto, amerikkalainen jalkapallo, cheerleading, koripallo, miekkailu, muodostelmaluistelu, pesäpallo, purjehdus, rallicross, ratamoottoripyöräily, salibandy, squash, sulkapallo, taitoluistelu, tanssi, telinevoimistelu, tennis, vesipallo ja yleisurheilu.

Lähes kaikilla urheilijoilla aamu- ja iltapäiväharjoittelu toteutuu Tapiolan urheilupuistossa, Tapiolassa, Otaniemessä tai muualla eteläisen Espoon alueella.

 

Haukilahden lukio on Espoon johtava urheiluoppilaitos esim. urheilijoiden määrässä, heidän urheilullisessa potentiaalissaan, oppimistuloksissa, lajien määrässä, urheiluseurojen ja ammattivalmentajien yhteistyöverkoston määrässä ja laadussa. Haukilahden lukiossa opiskelee hetkellä 130 urheilijaa 23 eri lajista, joista noin 56 urheilijaa on eri lajien ikäkausimaajoukkueissa. Syksyllä 2018 urheilulinjalla aloitti 25 urheilijaa. Urheilulinjan alin sisäänpääsypisteraja oli 15,88, kun maksimipisteet ovat 20 pistettä. Urheilulinjan urheilijoiden lajiliittopisteiden keskiarvo oli 3,968. Jos urheilija on joukkuelajeissa ikäluokan maajoukkueessa tai yksilölajeissa SM-mitalisti, hän sai lajiliitolta pisteitä välillä 3,1 - 4,1. Urheilulinjan urheilijoiden päättötodistusten keskiarvojen keskiarvo oli 8,82.

 

 

Kehittämistavoitteet ja toimenpiteet

 

Haukilahden lukion urheilun ja opiskelun yhdistämistoiminnan lähtökohtana ja tehtävänä on luoda ja vahvistaa huipulle tähtääville nuorille urheilijoille sellaiset urheilun ja opiskelun olosuhteet, sisällöt ja käytänteet, jotka mahdollistavat urheilijan arjen tasapainon, hyvinvoinnin ja urheilullisen kehityksen. Näiden johdosta urheilijalla on mahdollisuus päästä omiin tavoitteisiinsa niin urheilussa kuin opiskelussakin.

 

Urheilun ja opiskelun yhdistämisen työ- ja toimintaympäristö on laajentunut ja kehittynyt erittäin voimakkaasti viimeisten vuosien aikana. Urheilun ja opiskelun yhdistämistyön tuleva toiminta ja sen eri alueiden kehittämistoimet sekä toteutus vaativat paljon enemmän tiiviimpää yhteystyötä monien eri toimijoiden kanssa, erityisesti ydintoimijoiden - urheilijoiden, urheiluvalmennuksen, koulun ja urheilijoiden vanhempien - kanssa.

 

Tavoitteena on etsiä keinoja seuraaviin: Miten Haukilahden lukio ja Espoon kaupunki voivat kehittää urheilulinjaa paremmaksi ja paremmin vastaamaan ympäristön tarpeeseen? Esim. miten toimia urheilulinjalle hakevien kasvavaan kysytään? Miten Haukilahden lukio ja Espoon kaupunki varmistavat urheilulinjalle hakijoiden tasavertaisen ja oikeudenmukaisen kohtelun hakuvaiheessa?

 

Haukilahden lukio rakentaa ja vahvistaa urheilulinjan toimintaa, rakenteita ja sisältöjä luoden nuorelle urheilijalle erinomaisen urheilijanpolun ja mahdollisuuden kehittyä urheilijana ja opiskelijana.

 

 

Toimenpiteitä

 

Urheilun ja opiskelun yhdistämistyössä työympäristö ja -tapa on laaja yhteistyöverkostomalli, jota tehdään säännöllisesti urheilijoiden, oman oppilaitoksen, paikallisten urheiluseurojen ja muiden toimijoiden, lajiliittojen, pääkaupunkiseudun urheiluakatemian, urheiluoppilaitosten ja urheilijoiden vanhempien kanssa.

 

Konkreettisia toimenpiteitä:

•                Urheilu- ja opiskelukoordinaattorin ja lukion rehtorin sekä johtoryhmän yhteistyön lisääminen.

•                Urheilu- ja opiskelukoordinaattorin, valmentajien ja opinto-ohjaajien säännölliset tapaamiset.

•                Urheilijan, lajivalmennuksen ja opintojen ohjauksen yhteistyön edelleen kehittäminen.

•                Erilaisten opiskelu- ja oppimismuotojen (sähköinen, verkkokurssit) kehittäminen ja käyttöönottaminen.

•                1. vuoden urheilijoiden - Urheilijana Haukilahden lukiossa -kurssin tunnit 1. ja 2. jakson aikana.

 

 

•                Urheilijoille yhteinen keskustelu-, palaute- ja arviointitilaisuus 2 krt / lukuvuodessa

•                Psyykkisen valmennuksen kurssi 3. jaksossa.

•                Urheilun ja opiskelun yhdistämistoiminnan ohjaus- ja seurantaryhmän (urheilijoiden ryhmänohjaajat, opinto-ohjaajat, valmentajat) kokoukset 4 krt / lukuvuodessa.

•                Eri lajien valmentajien ja muiden toimijoiden yhteiset kokoukset 4 krt/ lukuvuodessa.

•                Urheilijoiden ohjauskeskustelu urheilu- ja opiskelukoordinaattorin kanssa (henkilökohtaisesti, lajiryhmissä, kärkiurheilijat) koko lukuvuoden ajan.

•                Maajoukkueurheilijoiden erityinen huomioiminen (opintojen ohjaus ja tukipalvelut)

•                Urheilijoiden yksilöllisemmän valmennuksen kehittäminen yhteistyössä urheiluseurojen kanssa.

•                Urheilijoille eri asiantuntija- ja alumniluentoja 4 krt / lukuvuodessa

•                Urheilijoiden vanhemmille asiantuntijaluento- ja keskustelutilaisuudet 2 krt/ lukuvuodessa.

•                Urhean hallintoneuvoston kokoukset 4 krt/ lukuvuodessa.

•                Espoon Urhea oppilaitosten (Haukilahti, Leppävaara ja Omnia) yhteistyökokoukset 6 krt/ lukuvuodessa

•                Valmisteleva suunnittelu- ja strategiatyö espoolaisen nuoren urheilijanpolun rakentamisesta Haukilahden lukion urheilulinjalle ja lukion jälkeiselle urheilijanpolulle korkea-asteella esim. Aalto yliopistossa.

•                Yhteistyön käynnistäminen Aalto yliopiston urheilijanpolun kehittämisestä vastaavien henkilöiden kanssa.

 

 

Kehittämistavoitteiden arviointi

 

Tavoitteita ja käytännön toimintamalleja käydään läpi ko. henkilöiden kanssa palaute- ja arviointikeskustelujen avulla. Näiden keskustelujen pohjalta laaditaan jatkosuunnitelma, jonka tavoitteena on toiminnan parantaminen tavoitteiden mukaisesti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Haukilahden lukion elinvoimaisuuden vahvistaminen:

 

Tavoitteet

 

Haukilahden lukion elinvoimaisuuden vahvistamisen keskeinen tavoite on lukion näkyvyyden lisääminen. Laaja yritysyhteistyö ja yhteistyö Aalto-yliopiston eri alojen kanssa on olennainen osa näkyvyyden kasvattamista. Haukilahden lukion kansainvälinen toiminta on laajaa ja se sisältää mm. osallistumisen tiedeolympialaisiin Intiassa, yhteistyöprojektit kiinalaisten ja korealaisten oppilaitosten kanssa, teemakurssimatkoja Eurooppaan ja vaihto-oppilastoimintaa.

Yhdessä Aalto-yliopiston kanssa kartoitetaan designin mahdollista nostamista Haukilahden lukiossa vahvempaan asemaan. Sisältöjä suunnitellaan yhdessä Aalto-yliopiston kanssa.

Urheilulinjaa vahvistetaan voimakkaasti yhdessä Aalto-yliopiston ja Leppävaaran lukion kanssa. Tarkoituksena on luoda aivan uudenlainen korkeakoulupainotteinen valtakunnallinen urheilulinja / erityistehtävä.

Haukilahden lukio kartoittaa Aalto-yliopiston kanssa mahdollisuutta pilotoida uudentyyppistä korkeakoulusisäänottoa, jossa Haukilahden lukion opiskelijalla on mahdollisuus lukion aikana suorittaa tietyt korkeakouluopinnot. Näiden opintojen suorittaminen erinomaisilla arvosanoilla voisi taata Aallosta korkeakoulupaikan, jos opiskelija suorittaa ylioppilastutkinnon hyväksytysti.

Lukion oman esittelytiimin toimintaa tehostetaan ja sen kautta lukion näkyvyyttä parannetaan mm. yläkouluissa, messuilla ja Aallon tapahtumissa.

 

Toimenpiteitä

 

- Jokainen lukion tiimi miettii, minkä osa-alueen puitteissa hankkii oman yhteistyökontaktin ja järjestää aiheeseen liittyvän tapahtuman.

- Aalto-yliopiston kanssa perustetaan yhteinen projektiryhmä, joka hahmottelee yhteistyömahdollisuuksia ja sitä, miten ne toteutetaan käytännössä.

- Lukion esittelytiimi toimii aktiivisesti ja saa koulutusta esiintymisessä, jotta toiminta olisi mahdollisimman tehokasta.

- Lukio luo kontakteja yhteistyöhön taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Väreen kanssa.

- Lukio irrottaa yhden opettajan opetuksesta muutaman viikon ajaksi. Opettajan tehtävänä on hankkia uusia kontakteja alueen yritysten ja taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kanssa sekä vahvistaa jo olemassa olevia yhteyksiä .

- Kontaktiopettaja luo yhteistyökalenterin, jota voidaan jatkossa helposti hyödyntää.

 

 

 

- Tavoitetaan pääkaupunkiseudun nuoret paremmin. Tämä tapahtuu mm. hyödyntämällä tehokkaammin sosiaalista mediaa (YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, kotisivut, Snapchat jne.), mainontaa paikoissa, jossa nuoret liikkuvat (metro, kauppakeskukset jne.) ja lisäämällä lukion näkyvyyttä yläkouluissa mm. esittelytiimin avulla.

- Lukion on mietittävä tämän lukuvuoden aikana uusi nimi. Ei ole perusteltua, että Haukilahden lukio on jatkossa Haukilahden lukio, joka sijaitsee Otaniemessä.

- Kansainvälisyyden vahvistaminen

- Pilotti sisäänpääsystä Haukilahden lukion kautta Aalto-yliopistoon.

- Urheilun ja opiskelun kehittäminen kts. liite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUKION TOIMINTA

 

1. Opetuksen yleinen järjestäminen (lukio)

 

Opetussuunnitelma on tehty voimassaolevan opetushallituksen opetussuunnitelman (2004 ja 2015) perusteiden mukaisesti.

Haukilahden lukion johtokunta on hyväksynyt lukion opetussuunnitelman 14.12.2004 ja 19.5.2016

Haukilahden lukiossa toteutetaan 5-jakso järjestelmää. Opiskelijoille annetaan kirjallinen palaute (jaksotodistukset) 5 kertaa vuodessa. Eri oppiaineiden kurssit on jaettu pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin kursseihin.

Lukion n. 400 opiskelijaa on jaettu 15 ryhmänohjausryhmään.

 

Haukilahden lukion lukuvuoden 2018-2019 jaksot:

 

1.              jakso 9.8.2018 – 28.9.2018

2.              jakso 1.10.2018 – 27.11.2018

3.              jakso 28.11.2018 – 1.2.2019

4.              jakso 4.2.2019 - ­29.3.2019

5.              jakso 1.4.2019 –1.6.2019

    

Joustoviikko 1.4.-5.4.2019

 

Haukilahden lukio sijaitsee Espoon Otaniemessä Aalto-yliopiston kampuksella.

Päärakennus sijaitsee osoitteessa                              Tekniikantie 3

Kemian opetus osoitteessa                                          Vuorimiehentie 1

Kuvataiteen opetus osoitteessa                                   Otakaari 11

Fysiikan opetus osoitteessa                                         Otakaari 1

Liikunnan opetus osoitteessa                                      Otaranta 6

 

 

Tämän lisäksi lukiolla on myös säännöllistä toimintaa seuraavissa osoitteissa

Lukio-opetuksen lisäluokka osoitteessa                     Metallimiehenkuja 2

Kouluruokailu osoitteessa                                           Tekniikantie 4

 

Lukio on mukana Espoon kaupungin SaaS- (School as a Service) ja JOT-hankkeissa (joustavat oppimisympäristöt).

 

Lukuvuonna 2018-2019 on lukion aloittanut 143 opiskelijaa. Neljännellä vuositasolla on 22 opiskelijaa.

 

 

Haukilahden lukiossa on 3 eri A-kieltä: englanti, saksa ja ruotsi. Lisäksi yhteistarjottimella muiden Tapiolan alueiden koulujen kanssa on A-kielenä ranska. B-kielinä ovat ruotsi, ranska, saksa ja espanja.

 

Haukilahden lukiossa suurin osa opiskelijoista on evankelis-luterilaisessa uskonnonopetuksessa.

 

Muihin uskontokuntiin kuuluu 13 opiskelijaa.  Uskontokuntiin kuulumattomia (väestörekisteriin kuuluvia) on 12 opiskelijaa. He osallistuvat elämänkatsomustiedon opetukseen. Muu kuin evankelis-luterilainen uskonnonopetus järjestetään Espoossa keskitetysti ns. yhteistarjottimella.

 

Haukilahden lukiossa on urheilulinja, jonka painopistelajit ovat jääkiekko, golf, jalkapallo ja voimistelu. Linjalle valitaan n. 25 opiskelijaa hakemusten perusteella. Heillä on mahdollisuus suorittaa 15 kurssia lukioaikanaan.  Linjalla on oma hakukoodi.

 

Haukilahden lukio tulee lukuvuonna 2018-2019 osallistumaan aktiivisesti toisen asteen yhteistyöhön.

 

Koulussa toimii opiskelijakunnan hallitus.  Oppilaskunnan hallitus valitaan vuoden alussa.

 

 

Opiskelijahuolto

 

Lukion terveydenhoitajana toimii Arja Böhme. Hän ottaa vastaan keskiviikkona ja perjantaina. Kaikille lukiolaisille suoritetaan terveystarkastus ensimmäisenä lukiovuonna. Lukiomme koululääkärinä toimii erityisesti äkillisissä tilanteissa peruskoulun lääkäri.

Lukiolla on oma erityisopettaja Marjaana Tallgren (virkavapaalla 1.9.2018-30.11.2018), ja sijaisena toimii Taina Lind. Espoon kaupungin koulupsykologi Marianna Melin ottaa vastaan opiskelijoita päärakennuksessamme maanantaisin ja torstaisin. Espoon lukioiden yhteisenä kuraattorina toimii lukiokuraattori Riikka Tainio. Riikka Tainio ottaa vastaan lukiossamme perjantaisin. Lukiossa toimii oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat opinto-ohjaajat (Antti Humalamäki ja Annukka Leskinen), erityisopettaja, terveydenhoitaja, koulupsykologi, lukiokuraattori (ja koululääkäri

mahdollisuuksien mukaan) sekä rehtori. Ryhmä (yhteisöllinen opiskelijahuoltoryhmä) kokoontuu 2-4 kertaa lukuvuodessa ja tarvittaessa. Toimintaa arvioidaan vuosittain. Tämän lisäksi aina tarpeen vaatiessa lukiossamme kokoontuu tapauskohtainen opiskelijahuoltoryhmä.

Kouluruokailu tapahtuu yhdessä vuorossa porrastetusti klo 11.15 ja 11.45. Ruokailun järjestäjä on Espoon kaupunki (Espoo Catering)

Lukiossa toimii arviointiryhmä. Lukiossa toteutetaan itsearviointi lukuvuosittain, ja lukio osallistuu kaikkiin opetustoimen arviointeihin.

 

2. Lukion ohjaussuunnitelma liitteeksi

 

Liitteenä

 

3. Opettajien täydennyskoulutuksen painopisteet ja osaamisen kehittämisen toteutussuunnitelma

 

 

 1. Sähköisen oppimisalustat

 2. Oppiaineiden jatko-opintomahdollisuudet ja korkeakoulu-uudistus

 3. Opetusmenetelmäkoulutus / Arviointikoulutus

   

 

4.Toimenpiteet kestävän kehityksen edistämiseksi

 

Lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti Haukilahden lukio tukee kestävän kehityksen periaatetta tulevaisuuden rakentamisessa.

Näihin kestävän kehityksen periaatteisiin kuuluvat mm seuraavat asiat:

 

1. Henkilökunnan ohjeistus

2. Kierrätys

3. Biojäte

4. Kierrätyspaperi

5. Keräyslasi, metalli

6. Energiankulutus, vedenkulutus

7. Muu kulutus

8. Hankinnat

 

Haukilahden lukion tavoitteena on tulevaisuudessa paperiton koulu.

 

Lukuvuoden kuluessa lukiossa pidetään kestävän kehityksen tapahtuma/tapahtumia.

 

 

5. Lukion ulkopuolinen toiminta

 

Haukilahden lukion tekee lukuvuoden aikana useita kymmeniä opintokäyntejä opetussuunnitelmansamukaiseen toimintaan.

Opintoretket / leirikoulut ulkomailla (ks. jäljempänä kansainvälinen toiminta)

 

 

6. Yhteistyö kodin ja lukion välillä

 

Johtokunnan kokoonpano (2017-2021)

 

Varsinaiset jäsenet:                                    Varajäsenet:

Sakari Bäckman       pj                                Kai Vilponen

Annika Henriksson   vpj                              Elina Taskinen

Jaana Junell                                                Johanna Parkkinen

Olli Pekka-Lintula                                        Nina Rudanko

Aki Puska                                                    Jouko Markkanen

Kristiina Alho                                                Pia Jussila

Jonna Kuronen                                            Matti Piri

 

Opiskelijajäsenet valitaan vuosittain

 

VANHEMPAINILLAT

 

1. vuositaso 8.10.2018

2. vuositaso 23.10.2018

3. ja 4. vuositaso 28.8.2018

1. ja 2. vuositaso 17.4.2019

 

Lisäksi lukion toimintaa esitellään yhteishakuun liittyvissä vanhempainilloissa ja lukion avoimissa ovissa tammikuussa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPISKELIJAHUOLTORYHMÄ

 

Yhteisöllinen opiskelijahuoltoryhmä kokoontuu 2-4 kertaa lukuvuodessa. Ryhmässä huoltajaedustus.

Lisäksi lukiossa toimii tapauskohtainen opiskelijahuoltoryhmä.

 

Opiskelijahuoltoryhmien lisäksi opiskelijoita haastattelevat ryhmänohjaajat 1-2.vsk ja opinto-ohjaajat tarpeen mukaan, mutta viimeistään ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumisen yhteydessä. Huoltajat ovat tervetulleita mukaan keskusteluihin tarvittaessa.

 

VIESTINTÄ

 

Lukion ensisijainen viestintäkanava on Wilma. Wilmaan viedään tiedotteet, ja sitä kautta viestitään henkilökohtaisesti sekä opiskelijoiden että huoltajien kesken. Wilma toimii myös opiskelujen suunnittelun kannalta oleellisena oppimisen ympäristönä. Tämän ohella lukion www-sivut, info-tv:t sekä Instagram toimivat avoimina viestintäkanavina koteihin.

 

 

7. Yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa

 

Haukilahden lukio tekee yhteistyötä sekä perusasteen että toisen asteen sekä korkeakoulujen suuntaan.

 

Peruskoulujen suuntaan tarjoamme lukiota esitteleviä tilaisuuksia sekä omassa rakennuksessa että tarjoamalla vierailuja yläkouluihin. Kutsumme myös perusasteen oppilaanohjaajat tutustumaan lukioomme vuosittain.

Yhteistyötä tehdään jatkuvasti myös muiden Espoon lukioiden kanssa. Opiskelijat voivat valita kursseja myös muista lukioista, ja tästä syystä opinto-ohjaajat sekä aineenopettajat päivittävät keskenään tietämystään toisten espoolaisten lukioiden kurssitarjonnasta. Yhteistyötä tehdään myös ammatillisen oppilaitosten kanssa mm. Omnian aikuislukion tarjontaa hyödyntäen.

Toisen asteen yhteistyön lisäksi Haukilahden lukio pitää aktiivisesti yhteyttä alueen korkeakouluihin (Aalto-YO, Helsingin YO, Metropolia, Laurea) osallistumalla opiskelijoille ja opettajille suunnattuihin mm. kampus-tapahtumiin ja opinto-ohjaajille suunnattuihin seminaareihin. Ainakin seuraavien Aalto-yliopiston tahojen kanssa teemme kiinteää yhteistyötä lukuvuonna 2018-2019:

 

 

 

 

 

Design Factory

  Urban Mill

Startup Sauna

Harald Herlin -oppimiskeskus

Ylioppilaslehti Aino

Entocube

Media Lab

Äpy-lehti

Polyteekkari-museo

Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos (Aivokummit)

Kielikeskus

Tullilaboratorio

Lumarts-laboratorio (Junior)

Mikes


Em. tapahtumien lisäksi järjestämme omia yhteistyötilaisuuksia tarpeen mukaisesti.

Siirtymävaiheissa opinto-ohjaajat, ryhmänohjaajat ja koulusihteerit ovat aktiivisesti yhteydessä keskenään, jotta turvataan opiskelijoiden mahdollisimman sujuva siirtymä oppilaitosten välillä.

 

8. Kansainvälinen toiminta

1. EU:n rahoittamat projektit (nimi, osallistuvat maat sekä hankkeen tavoitteet)

2. Muun tahon rahoittamat projektit (nimi, osallistuvat maat sekä hankkeen tavoitteet)

3. Muut yhteishankkeet (yhteydet esim. Espoon ystävyyskaupunkeihin, kummikouluihin jne.)

 

Lukuvuosi 2018─2019

 

Kiinalaisen ystävyyskoulun (The Senior High School affiliated to University of Shanghai for Science and Technology) / kanssa yhteistyö joustoviikolla 1.4.─5.4.2019 / Desing Factoryn kanssa Kiina-yhteistyö

Quanta-tiedeolympilaiset Intiassa 23.11-27.11.2018

Etelä-Korealaiseen ystävyyskoululle vierailu, teemana yrittäjyys joustoviikolla 1.4.─5.4.2019

                 Pariisin historia / kuvataide yhteisprojekti joustoviikolla 1.4.─5.4.2019

Cern-tiedeprojekti opiskelijoille 21.10.–26.10.2018 yhdessä Etelä-Tapiolan, Viherlaakson ja Pohjois-Tapiolan lukioiden kanssa

 

 

 

 

9. Muu yhteistyö ulkopuolisten kanssa

 

 

Lukio tekee aktiivista yhteistyötä ollen mukana erilaisissa hankkeissa.

Lukiomme on mukana Espoon kaupungin Tunne työ- suunnittele ura ESR-hankkeessa. Lukion toimija hankkeessa on Antti Humalamäki. Näiden lisäksi yhteistyötä tehdään muun muassa Teknologiateollisuus ry:n, TAT taloudellisen tiedotustoimiston sekä Nuorten akatemian kanssa.

 

Lisäksi teemme yhteistyötä Otaniemen alueen muiden toimijoiden kanssa, kuten esimerkiksi VTT, Urban Mill ja Start up Sauna.

 

Opiskelijahuollollisesta näkökulmasta oleellisia yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Ohjaamo ja InfoOmnia, jotka tukevat opiskelijoitamme siirtymävaiheissa ja koulunulkopuoliseen aikaan liittyvissä seikoissa.

 

Haukilahden lukio on osa pääkaupunkiseudun urheiluakatemiaan (Urhea) ja lukion urheilulinja toimii vahvassa ja tiiviissä verkostomaisessa yhteystyössä useiden espoolaisten urheiluseurojen ja -toimijoiden kanssa (mm. Blues Juniors, FC Honka, Olarin voimistelijat, Esport Oilers, Tapiolan Honka, Espoon Tapiot, Espoon telinetaiturit), jotka vastaavat mm. urheilijoiden aamuharjoittelun ammattivalmennuksesta.

 

Urheilijoiden arkipäivän tukemiseen liittyvistä alueista yhteistyötä tehdään mm. psyykkisen valmennuksen, ravitsemusvalmennuksen sekä urheilijoiden huoltajien kanssa.

 

Haukilahden lukio tekee säännöllistä yhteystyötä myös valtakunnallisten lajiliittojen kanssa (mm. Suomen Golfliitto, Palloliitto, Jääkiekkoliitto, Voimisteluliitto) sekä Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön kanssa.

 

Eri olosuhdeyhteistyötä tehdään mm. Unisportin, Esportin ja muiden liikunta- ja urheiluolosuhdetoimijoiden kanssa.

 

Robotiikka-kurssit on aloitettu Aalto-yliopiston kanssa. Kurssit pidetään jatkossakin Haukilahden lukion Valtameri-tilassa. Vastuuopettajana Teemu Ronkka (Design Factory).

 

 

 

 

 

 

10. Koulun muu toiminta

 

Haukilahden lukio on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen Suomen Punaisen Ristin kanssa ainoana lukiona Suomessa.

 

Haukilahden lukiossa on suunnitelmissa toteuttaa lukuvuonna 2018 - 2019 shakkikerho.

 

 

 

 

 

LUKION LUKUVUOSISUUNNITELMAN TURVASIVU

Lukion johto

rehtori, apulaisrehtorit, rehtoreiden poissaollessa vastuuhenkilö

puh.

Rehtori Pekka Piri

050-5906327

Apulaisrehtori Pia Kuntanen

043-8267946

Apulaisrehtori Mikko Ristimäki

046-8772294

 

Lukion turvallisuusryhmä

nimi

puh.

Antti Humalamäki yhteyshenkilö

043-8255197

+ Lukion yhteisöllinen opiskelijahuoltoryhmä. kts alla

 

 

 

Lukion kriisiryhmä          

nimi

puh.

Rehtori Pekka Piri

050-5906327

Apulaisrehtori Pia Kuntanen

043-8267946

Apulaisrehtori Mikko Ristimäki

046-8772294

Terveydenhoitaja Arja Böhme

046-8771833

Lukiokuraattori Riikka Tainio

046-8772691

Lukion erityisopettaja  Marjaana Tallgren / Taina Lind

050-3018454

Psykologi Marianna Melin

043-8268649

 

Lukion yhteisöllinen opiskelijahuoltoryhmä

nimi

puh.

Rehtori Pekka Piri

050-5906327

Lukion erityisopettaja Marjaana Tallgren

050-3018454

Lukion erityisopettaja Taina Lind

050-3018454

Terveydenhoitaja Arja Böhme

046-8771833

Opinto-ohjaaja Antti Humalamäki

043-8255197

Opinto-ohjaaja Annukka Leskinen

043-8272886

Psykologi Marianna Melin

043-8268649

Lukiokuraattori Riikka Tainio

046-8772691

 

 

 

 

 

Poliisi/pelastuslaitos

 

puh.

Hätänumero

112

Lähipoliisi/Poliisin yhteyshenkilö

Hannu Väänänen 0295430381

Poliisi: ei kiireellinen tilannekeskus

0718738003

Vastuupalotarkastaja

Veera Söderholm 043 825 8626

 

 

 

 

 

SUKO

 

puh.

Opetustoimen johtaja

050 511 3398

Otj:n sihteeri

050 360 3978

Sukon tiedottaja

050 339 5887

Lukiolinjan päällikkö

046 877 3216

Perusopetuslinjan päällikkö

050 354 6840

Työturvallisuus  

 

Varautuminen ja harjoittelu

Turvallisuussuunnitelma päivitetty

lisää päivämäärä

Pelastussuunnitelma käsitelty työyhteisössä

18.9.2018

Palo- ja pelastusharjoitus pidetty

9.10.2018

Suojautuminen rakennukseen käsitelty henkilökunnan kanssa

-

Riskien arviointi tehty tai päivitetty

30.10.2017 päivitetään syksy 2018

Uudet työntekijät perehdytetty

7.8.2017

Turva-asiat käsitelty vanhempainilloissa

8.10.2018 1. vuositaso (tulossa)

Turvallisuuskävely pidetty (pvm, ketkä osallistuivat)

18.10.2016 Opettajat ja Henkilökunta

Viimeisin poliisin turvakonsultointikäynti

-

 

Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön ohjeen mukaisesti koulut järjestävät hätäensiapukoulutuksen vuosittain noin yhdelle kolmasosalle koulun työntekijöistä.

 

 

Hätäensiapukoulutuksen lukuvuoden alkuun mennessä saaneet:

 

Pekka Piri

 

Poliisin vuosittain järjestämän turvakoulutuksen saaneet:

 

 

Kriisitilanteisiin laaditut toimintakortit, poliisin ohjeet, pelastuslaitoksen ohjeet sekä muut työturvallisuuteen liittyvät ohjeet säilytetään:

 

Kansio, opettajainhuone

 

 

 

 

 

 

 

HAUKILAHDEN KOULUN JA LUKION JOHTOKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Haukilahden koulun ja lukion johtokunta                                      PÖYTÄKIRJA 2/2018                                                                       

 

Aika              Tiistai  2.10.2018 klo 17.30

 

Paikka           Haukilahden lukio, Tekniikantie 3

 

Läsnä:           Sakari Bäckman, puheenjohtaja

                      Annika Henriksson, varapuheenjohtaja, puheenjohtaja kohdassa 9.

Olli-Pekka Lintula, jäsen

Aki Puska, jäsen

Kristiina Alho, henkilökunnan edustaja

Jonna Kuronen, henkilökunnan edustaja

Elena Savolainen, esittelijä, peruskoulun rehtori

Joonas Leppänen, oppilasjäsen, peruskoulu

Pekka Piri, esittelijä, lukion rehtori, kokouksen sihteeri

 

1/11               KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

                      PÄÄTÖSESITYS

 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

PÄÄTÖS: Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

 

2/12               PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA

 

PÄÄTÖSESITYS

 

Johtokunta päättää valita yhden pöytäkirjantarkastajan.

 

PÄÄTÖS:  Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jonna Kuronen.

 

3/13               JOHTOKUNNAN UUDET OPPILASJÄSENET

 

Haukilahden koulun oppilaskunta on valinnut kokouksessaan 7.9.2018 johtokunnan oppilasjäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä:

 

Varsinainen jäsen:                                     Henkilökohtainen varajäsen:

 

Joonas Leppänen                                      Tilda Jääskö

                     

Haukilahden lukion  opiskelijajäsenen ja varajäsenen valitsee suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta.

 

 

 

 

4/14              KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN LUKUVUODEKSI 2018 - 2019

 

Peruskoulun rehtorin tehtävänä on laatia koulun lukuvuosisuunnitelma yhteistyössä henkilökunnan, johtokunnan ja opiskelijakunnan kanssa.

 

Rehtori on valmistanut koulun lukuvuosisuunnitelman neuvotellen opettajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Kaikki asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Lukuvuosisuunnitelma on liitteenä (liite 1).

 

Opettajakunnalla on ollut tilaisuus tehdä ehdotuksia lukuvuosisuunnitelmaan mm. päätettäessä perusopetusryhmistä, opetusryhmistä, tuntien käytöstä ja neuvoteltaessa yksittäisistä työjärjestyksistä. Opettajakunnan suunnittelukokouksessa 7.-8.8.2018 sekä opettajainkokouksessa 19.9.2018.

 

PÄÄTÖSESITYS:

 

Johtokunta päättää hyväksyä Haukilahden koulun lukuvuosisuunnitelman esitetyssä muodossa liitteineen lukuvuodeksi 2018 - 2019.

 

PÄÄTÖS:

 

Johtokunta hyväksyi Haukilahden koulun lukuvuosisuunnitelman esitetyssä muodossa liitteineen lukuvuodeksi 2018 - 2019.

 

 

5/15              LUKION LUKUVUOSISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN LUKUVUODEKSI 2018 - 2019

 

 

Lukion lukuvuosisuunnitelmatyöhön ovat osallistuneet opettajakunta, opiskelijakunta ja muu henkilökunta.

 

Opettajakunta on käsitellyt opetussuunnitelmaa kolmessa eri kokouksessa 7. - 8.8.2018 (Veso), 21.8.2018, 11.9.2018. Lukion johtoryhmä oli myös kiinteästi mukana valmistelutyössä. Lukuvuosisuunnitelman käsitteli myös opiskelijakunnan hallitus kokouksessaan 1.10.2018

 

                     PÄÄTÖSESITYS:

 

Johtokunta päättää hyväksyä Haukilahden lukion lukuvuosisuunnitelman esitetyssä muodossa lukuvuodeksi 2018 - 2019.

 

PÄÄTÖS:

                     

Johtokunta hyväksyi Haukilahden lukion lukuvuosisuunnitelman esitetyssä muodossa lukuvuodeksi 2018 - 2019.

 

 

6/16              ERÄITÄ LUKUVUOSISUUNNITELMAAN LIITTYVIÄ HENKILÖVALINTOJA

 

Haukilahden koulun oppilaskunnan ohjaajaksi on valittu opettaja Sari Pitkonen.

 

Haukilahden koulun johtoryhmä on lukuvuonna 2018 - 2019:

Katariina Ervamaa, apulaisrehtori

Birger Holm, apulaisrehtori

Henri Lappalainen

Eija Alaraudanjoki

Thomas Kuusela

Annikka Kettunen

 

Haukilahden koulun rehtorin päätöksen mukaan lukuvuonna 2018 - 2019 koulun apulaisrehtorin tehtävät jaettu kahdelle opettajalle. Apulaisrehtorina toimivat lehtori Katariina Ervamaa ja lehtori Birger Holm. Apulaisrehtorit hoitavat rehtorin tehtäviä rehtorin poissa ollessa, vastaavat opettajien lyhytaikaisten sijaisuuksien järjestelyistä, välituntivalvonnoista sekä toimivat opettajien apuna luokassa tapahtuvissa mahdollisissa häiriötilanteissa. Apulaisrehtorit osallistuvat myös tarvittaessa yhteisöllisen oppilashuoltotyöryhmän työskentelyyn. Lisäksi apulaisrehtorit organisovat koulun juhlia, yms. yhteisiä tapahtumia.

 

Haukilahden koulun rehtorin poissa ollessa koulun johtamisesta vastaa apulaisrehtori Birger Holm. Hänen poissaolon aikana koulun johtaminen siirtyy Katarina Ervamaalle. Siinä tapauksessa, jos molemmat apulaisrehtorit ovat poissa, johtoryhmään valitut opettajat ottavat vastuun koulun toiminnasta seuraavasti:

Eija Alaraudanjoki, Henri Lappalainen, Thomas Kuusela ja Annikka Kettunen. Mikäli koko johtoryhmä on poissa esim. koulutuksessa, vastaa koulun toiminnasta kulloinkin koulussa läsnä oleva, virkaiältään vanhin opettaja. Virkaiältään vanhin opettaja koulussa on lehtori Leena Kiiski. Tarkemman tiedon vastuuopettajasta saa kansliasta.

 

                      _____________________________________________________________________

                     

Haukilahden lukion opiskelijakunnan ohjaajaksi on valittu Liisa Mikkola.

 

Haukilahden lukion johtoryhmä on lukuvuonna 2018-2019.

Pekka Piri (rehtori)

Leena Mattila-Villa

Pia Kuntanen (apulaisrehtori)

Mikko Ristimäki (apulaisrehtori)

Antti Humalamäki

Annukka Leskinen

 

Toimintaohjeen 11§:n mukaan rehtori päättää henkilökuntaa kuultuaan apulaisrehtorin määräämisestä määräajaksi… sekä sopia apulaisrehtorin kanssa rehtorin ja apulaisrehtorin välisestä työnjaosta.

 

Rehtorin päätöksen mukaan lukuvuonna 2018-201 Haukilahden lukion apulaisrehtoreina toimivat Mikko Ristimäki ja Pia Kuntanen. He hoitavat rehtorin poissa ollessa rehtorin tehtäviä ja vastaavat mm. lyhytaikaisten sijaisten, koeviikkojen ja yo-tutkintojen valvontojen järjestelyistä. He ovat johtoryhmän jäseniä ja he ovat vastuussa joidenkin projektien toteuttamisesta.

 

Haukilahden lukion tutor-toiminnasta vastaa Jonna Kuronen.

 

PÄÄTÖSESITYS:

 

Johtokunta toteaa, että Sari Pitkonen toimii Haukilahden koulun oppilaskunnan ohjaavana opettajana lukuvuonna 2018 - 2019. Liisa Mikkola toimii Haukilahden lukion opiskelijakunnankunnan ohjaajana sekä Haukilahden lukion tutor-toiminnasta vastaa Jonna Kuronen. Samoin todetaan koulun johtoryhmän ja lukion johtoryhmän kokoonpano. Johtokunta päättää merkitä tiedoksi, että koulun apulaisrehtorina toimii lukuvuonna 2018 - 2019 Birger Holm ja Katarina Ervamaa, lukion apulaisrehtoreina  Pia Kuntanen ja Mikko Ristimäki sekä rehtorin ja apulaisrehtoreiden välisen työnjaon. Lisäksi johtokunta päättää hyväksyä Haukilahden koulun ja Haukilahden lukion johdon vastuuhenkilöiden määrittelyt.

 

PÄÄTÖS:    

 

Johtokunta hyväksyi esityksen mukaisesti.

 

 

7/17               HAUKILAHDEN KOULUKIINTEISTÖN TYÖMAAN KUULUMISET (Koulutanhua 3)

 

Seuraava työmaakokous on ke 26.9.2018. Rehtori Savolainen on kutsuttu kokoukseen ja kertoo johtokunnan kokouksessa viimeiset kuulumiset työmaalta.

 

PÄÄTÖSESITYS:

 

Johtokunta päättää merkitä tiedoksi Koulutanhua 3 kiinteistössä tehdyt toimenpiteet ja suunnitelmat.

 

PÄÄTÖS:

 

Johtokunta merkitsi tiedoksi Koulutanhua 3 kiinteistössä tehdyt toimenpiteet ja suunnitelmat.

 

 

8/18               LUKIOKOULUTUS OTANIEMESSÄ JA HAUKILAHDEN LUKION KUULUMISET

 

                      Rehtori selostaa tämän hetkinen tilanteen ja avaa tulevaisuuden suunnitelmia

                     

                      PÄÄTÖSESITYS:

Johtokunta merkitsee asian tiedoksi.

 

PÄÄTÖS:

Johtokunta merkitsi asian tiedoksi.

 

 

9/19               TILIN KÄYTTÖ VERKKOPANKIN KAUTTA

                     

Johtokunnan pankkitilin käyttö ilman verkkotunnuksia on työläästä. Kaikki tilisiirrot pitää hoitaa henkilökohtaisesti pankissa. Tämä ei ole enää nykyaikaa.

 

PÄÄTÖSESITYS:

 

Johtokunta esittää, että puheenjohtaja saa käyttöönsä verkkopankkitunnukset.

 

PÄÄTÖS:

 

Johtokunta päätti, että puheenjohtaja saa käyttöönsä erilliset verkkopankkitunnukset liittyen johtokunnan tilin käyttöön.

 

 

 

10/20             TALOUSASIOITA

                     

Johtokunnan koulun tililtä on 31.5.2018 maksettu Marjatta Vuoriselle 996,48€ rehtori Ari Suistolan läksiäisjuhlien kuluja. Summa perustuu esitettyihin kuitteihin sekä selvitykseen kuluista. Johtokunnan tilin saldo on 2.111,55 € per 31.7.2018.

Koulun kuvauksen järjestelykorvaus on tänä vuonna 1859,60 €. Rahat ovat tulossa tilille lähiaikana. Kuitti on liitteenä.

 

PÄÄTÖSESITYS:

 

Johtokunta päättää merkitä tiedoksi tilin tilanne.

 

PÄÄTÖS:

 

Johtokunta päätti merkitä tiedoksi tilin tilanteen.

 

 

11/21             MUUT ASIAT

 

Yläkoulun oppilaan huoltaja on ilmaissut huolensa, että "koulun väistötilojen yhteydessä ei ole tällä hetkellä olleenkaan riittävää, turvallista ja liikuntaan innostavaa välituntialuetta". Huoli/viesti osoitettu (ainakin) yläkoulun rehtorille sekä johtokunnan puheenjohtajalle. Johtokunnan keskustelua, ajatuksia, näkemyksiä, kannanotto asiaan.

 

PÄÄTÖSESITYS:

 

Johtokunta keskustelee asiasta ja merkitsee asian tiedoksi.

 

PÄÄTÖS:

 

Johtokunta keskusteli asiasta. Johtokunta totesi, että Haukilahden koulu on jo edesauttanut ja rakentanut mahdollisuuksien mukaan turvallista ja innostavaa välituntitilaa. Katukoripallokenttä on toteutettu Haukilahden koulun toimesta.

 

12/22             SEURAAVA KOKOUS

 

Seuraava kokous päätettiin pitää 4.3.2019 klo 17.30 Haukilahden koulun tiloissa osoitteessa Kutojantie 2.

 

13/23             KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

                     

                      Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.19.

 

 

Espoossa 2.10.2018

 

 

Vakuudeksi:

 

 

 

Sakari Bäckman                                                             Pekka Piri

Puheenjohtaja                                                                 Sihteeri

 

 

 

 

Jonna Kuronen

Pöytäkirjan tarkastaja

 

 

 

LIITTEET:

 

Liite 1           Haukilahden koulun lukuvuosisuunnitelma 2018 - 2019

 

                     

 

 

 

 

 

ILMOITTAUTUMINEN KEVÄÄN 2019 YO-KIRJOITUKSIIN

Ilmoittautuminen kevään kirjoituksiin on alkanut. Ilmoittautuminen sulkeutuu 28.11 klo 12. Ilmoittaudu ja tule vahvistamaan ilmoittautuminen 28.11 klo 12 mennessä.

1. Ennen ilmoittautumista varmista, että olet tehnyt YO-suunnitelman Wilman lomakkeet kohdassa > opintosuunnitelma.

2. Tämän jälkeen mene Wilman kohtaan > ilmoittautuminen kevään 2018 YO-kirjoituksiin. Tee ilmoittautuminen niihin aineisiin, jotka haluat tehdä ko. kerralla. Muista tallentaa ilmoittautuminen.

3. Tule opon luokse vahvistamaan ilmoittautuminen alla ilmoitetuilla YO-päivystysajoilla (vain ko. aikoina vastaanottoa YO-asioissa). Opo tulostaa ilmoittautumisen ja sinä tarkastat ja allekirjoitat.

Huomaa, että olet itse vastuussa ilmoittautumisestasi. Ilmoittautuminen on tämän jälkeen sitova ja asia on kunnossa.

Opojen luokse voit saapua allekirjoittamaan ilmoittautumisen seuraavina aikoina:

1.11. klo 9-11

6.11. klo 9-11

8.11. klo 9-11

15.11. klo 9-11

19.11. klo 9-11

20.11. klo 10-11

22.11. klo 9-12.

28.11. klo 10-12

Koulun ulkopuolelta tulevat opiskelijat voivat tulla hoitamaan em. ajankohtina ilmoittautumisasian opon kanssa.

KUTSU LUKION 2. VUOSITASON OPISKELIJOIDEN HUOLTAJIEN VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA HAUKILAHDEN LUKION 2. VUOSITASON OPISKELIJOIDEN HUOLTAJIEN VANHEMPAINILTAAN

tiistaina 23.10.2018 klo 17.45

_________________________________________________________________________________

Ohjelma:

Klo 17.45 - 18.15     Mahdollisuus keskustella opettajien kanssa lukion kahvilassa

Klo 18.15 -                Vanhempainillan yhteinen osuus auditoriossa:

 • Tilaisuuden avaus: Kuulumisia Haukilahden lukiosta - rehtori Pekka Piri

 • Ajankohtaisia opinto-ohjauksesta ja opiskelusta - opinto-ohjaajat

           Antti Humalamäki ja Annukka Leskinen + lukion esittelytiimin jäseniä

 • Keskustelua illan teemoista

n. klo 19.30              Kokoontuminen ryhmänohjaajien kanssa ryhmänohjausluokissa

_________________________________________________________________________________

                        

KUTSU 1. VUODEN OPISKELIJOIDEN HUOLTAJIEN ILTAAN MA 8.10.2018 KLO 17.45

Illan ohjelma:

klo 17.45 - 18.15   Opettajien tapaamisia ja vapaata keskustelua lukion kahvilassa

klo 18.15 - 19.30   Yhteinen osuus Valtameri-tilassa:

 • Tilaisuuden avaus, rehtori Pekka Piri

 • Opettajien esittely

 • Esittelyt/puheenvuorot: 

          Lukion erityisopettaja          Taina Lind

          Lukiopsykologi                      Marianna Melin

          Lukiokuraattori                      Riikka Tainio

         1. vuoden opiskelijoiden opinto-ohjaus, opot Antti Humalamäki ja Annukka Leskinen

         Haukilahden lukio Aalto-yliopiston kampuksella, rehtori Pekka Piri

         KESKUSTELUA JA KYSYMYKSIÄ

 • n. klo 19.45 - RYHMÄNOHJAAJIEN TAPAAMINEN RYHMÄNOHJAUSLUOKISSA

Opettajakunnan toivomus on, että jokaisesta perheestä ainakin yksi henkilö voisi osallistua tilaisuuteen.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

OHJEET SYKSYN 2018 YO-KOKEISIIN OSALLISTUJILLE TI 11.9.2018

Hei!

Tiistaina 11.9.2018 pidetään kaksi tärkeää infotilaisuutta syksyn 2018 yo-kokeisiin osallistuville opiskelijoille.

klo 8.10 - 9.30 osoitteessa Vaisalantie 8 pidetään "Abitti-info", jossa voit harjoitella sähköisen yo-kokeen tekemistä, varmistua oman koneesi soveltuvuudesta yo-kokeeseen yms.

klo 11 alkaen Valtameri-tilassa (omassa lukiossa) pidetään yo-info, jossa kuulet yleisiä ohjeita ja vinkkejä yo-kokeeseen. Tilaisuudessa on tavattavissa myös aineenopettajia, joilta voit kysyä yo-kokeesta.

3. ja 4. VUODEN OPISKELIJOIDEN VANHEMPAINILTA TIISTAINA 28.8.2018 klo 18.00

Haukilahden lukion 3. ja 4. vuoden opiskelijoiden huoltajille järjestetään vanhempainilta tiistaina 28.8.2018 klo 18.

Klo 18 - 18.30   Opettajien tapaaminen koulun kahviossa

Klo 18.30 -        Tilaisuus auditoriossa

                            - kuulumisia Haukilahden lukiosta, rehtori Pekka Piri

                            - yo-tutkinto ja jatko-opinnot, opinto-ohjaaja Annukka Leskinen

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

 

 

 

Lukiopaikan vastaanottaminen 14.–28.6.2018

Tieto opiskelupaikasta julkaistaan aikaisintaan 14.6.2018. Lukioon valittujen nimet löytyvä täältä, niiden hakijoiden osalta, jotka ovat antaneet julkaisuluvan. Opiskelijaksi valituille lähetetään postitse valintapäätös viimeistään 18.6. alkavalla viikolla.

 

Opiskelupaikka on vastaanotettava 28.6.2018 mennessä. On suositeltavaa, että lukiopaikka otetaan vastaan käymällä lukiolla. Tuo mukanasi peruskoulusta saamasi opiskelutietolomake täytettynä ja ota mukaan päättötodistuksesi. Haukilahden lukiossa tutorit ottavat sinut vastaan opiskelijaksiottopäivinä 14-15.6 klo 9-15 välillä. Tällöin saat hyödyllistä tietoa opintojen aloittamista varten.

 

Mikäli et pääse itse käymään lukiossa, ole yhteydessä rehtoriin tai koulusihteeriin jos sinulla on kysymyksiä paikan vastaanottamiseen tai opiskelujen alkuun liittyen

Taidehankinta museon ja lukion yhteistyönä

Espoon kaupunki - Esbo stad

Julkaistu 24.04.2018 13:09

Jatkossa Haukilahden lukiossa asustaa oma tonttu. Kullattu tonttu luo hyvää yhteishenkeä - ja ehkä se tonttuihin liittyvien uskomusten mukaan valvoo talon toimien onnistumista. Tonttu on taiteilija Kalle Mustosen teos Suojelus. Se on hankittu Haukilahden lukioon EMMA - Espoon modernin taiteen museon ja lukion yhteistyönä.

 Kuvassa kuvanveistäjä Kalle Mustonen

Kuvassa kuvanveistäjä Kalle Mustonen

Ajatus teoksen hankkimisesta syntyi, kun Haukilahden lukio viime vuoden elokuussa sai kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän myöntämän Vuoden kasvattajayhteisö-palkinnon. Tunnustuksesta haluttiin jättää jokin pysyvä merkki tulevillekin opiskelijoille ja koulurakennukseen. Perinteisen muistolaatan sijasta päätettiin hankkia taidetta, kertoo Haukilahden lukion rehtori Pekka Piri.   

Taidehankinta toteutettiin EMMA - Espoon modernin taiteen museon kautta. Intendentti Henna Paunu EMMAsta esitteli koulussa muodostetulle valintatyöryhmälle eri taiteilijoiden teoksia, joiden pohjalta päätettiin pyytää tarkempia tietoja valmiista, myynnissä olevista teoksista muutamalta taiteilijalta.  Myös lopullisen valinnan teki työryhmä, johon kuului niin opiskelijoita, opettajia kuin muita lukion henkilöstön edustajia.  

Valinta osui Kalle Mustosen teokseen Suojelus. Mustonen on nuoren polven kuvanveistäjä, joka käsittelee taiteessaan usein populaarikulttuuriin liittyviä myyttisiä ja symbolisia aiheita. Hän käyttää monia materiaaleja ja tekniikoita, mutta puu on hänelle yleisin materiaali. Tonttu-aiheen parissa hän on työskennellyt jo joitakin vuosia. Monissa näyttelyissä on nähty suurikokoinen teos Tonttukuninkaan kuolema, joka on yli kahdeksan metriä pitkä, makaavaa tonttua kuvaava puurakenteinen veistos. Suojelus -teoksen tonttu on kooltaan tavallisen puutarhatontun kokoinen. Se on toteutettu betonista ja kullattu. Kalle Mustosen Suojelus-teos paljastettiin lukiossa 24.4.2018. 

”Työskentely yhdessä Haukilahden opettajien, oppilaiden ja henkilökunnan kanssa oli todella antoisaa. Oppilaat olivat mukana pohtimassa teosten merkityksiä, paneutuivat huolellisesti eri vaihtoehtoihin ja oli hienoa nähdä, miten innostuneita he olivat. Toteutimme uudenlaista julkisen taiteen valintaprosessia, jossa tärkeää on yhteistyö koulun käyttäjien kanssa ja avoin keskustelu. Koulun oppilaat tutustuivat nyt nykytaiteeseen hankintamielessä, ehkä he tämän ansiosta ovat joskus tulevaisuudessa vielä uudestaan samassa tilanteessa,” pohtii EMMAn intendentti Henna Paunu 

"On hienoa, että olemme voineet hankkia taidetta lukion tiloihin. Taide tuottaa elämyksiä ja antaa ajattelemisen aihetta. Mukavaa on myös, että valituksi tuli nykytaidetta. Suojelus -teos on yht´aikaa iloinen ja arvokas", sanoo rehtori Pekka Piri.  

Yhteistyö EMMAn kanssa jatkuu myös tulevaisuudessa. EMMA sijoittaa lukioon muitakin teoksia kokoelmistaan.  Museon EMMA-kokoelmasta on sijoitettu kaikkiaan Espoon kaupungin tiloihin lähes 900 teosta. Taidetta on muun muassa Espoon sairaalassa, kouluissa, päiväkodeissa ja virastoissa. 

Taidevalinta yhdessä museon kanssa oli opiskelijoille myös mielenkiintoinen oppimiskokemus. Haukilahden lukio toimii Otaniemessä Aalto-yliopiston kampukselle hajautetuissa tiloissa. Tavoitteena on tarjota uudenlaisia oppimisen tapoja, lisätä oppimisen iloa ja avata lukion ovet yhteiselle tekemiselle ja verkostoitumiselle. Yhteistyö EMMAn kanssa on uusi askel tähän suuntaan.  

 

Lisätietoja: 
 
Intendentti Henna Paunu, EMMA - Espoon modernin taiteen museo, p. 043 824 6354
Rehtori Pekka Piri, Haukilahden lukio, p. 050 590 6327

Ilmoittautuminen syksyn YO-kirjoituksiin

Ilmoittautuminen syksyn 2018 YO-kirjoituksiin on avoinna 8.5 klo 11.00 - 23.5 klo 12.00.

 

Ilmoittautuminen tehdään Wilmassa ja tullaan vahvistamaan oman opon luokse päivystysaikoina (ks. Wilman tiedotteet päivystysajoista). Jos tulet koulun ulkopuolelta, niin ole yhteydessä opinto-ohjaajiin sähköpostin välityksellä mahdollisimman pian.

Ohjeet yo-kokeisiin osallistujalle

Ohjeet yo-kirjoituksiin osallistujalle

Ennen koetta:

 • Tarkista YO-koepäivät ja -ajat lukuvuosioppaasta tai osoitteesta www.ylioppilastutkinto.fi.
 • Ilmoittautuminen tehdään erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti Wilmassa. Huomaa, että ilmoittautuminen on sitova.
 • YO-suunnitelma on oltava laadittuna. Sinun tulee kirjoittaa vähintään 4 pakollista ainetta (äidinkieli + vieras kieli + kaksi seuraavista: matematiikka, ruotsi, reaali, vieras kieli). Äidinkielen lisäksi yhden oppiaineen täytyy olla laajuudeltaan pitkä oppimäärä, esim. pitkä matematiikka tai A-englanti.
 • Muista, että tutkinnon voit hajauttaa enintään kolmeen kertaan. Sen jälkeen tutkinto vanhenee, eli kokeesta ei voi jäädä pois kolmannella kirjoituskerralla.
 • Pakolliset kurssit tulee olla tehtynä ennen koetta, jotta voit osallistua. (P/K-merkintä ei kelpaa).
 • Muista maksaa tutkintomaksu ajoissa. Lisätietoja saat kansliasta.
 • Tentteihin on syytä osallistua ennen koetta. Lisää tietoa saat tiedotteista, opettajilta ja kansliasta.
 • Ole oppimisvaikeuksista ajoissa yhteydessä erityisopettajaan. (Älä jätä esim. viimeiselle vuodelle lukiseulaa jne.).
 • Rehtori vastaa YO-kirjoituksista, ja häneltä saat lisätietoja käytännön järjestelyistä.

Koepäivänä:

 • Ole ajoissa paikalle ennen koetta.
 • Jos tuot kokeeseen oman tietokoneen ja kuulokkeet, varmista, että laitteet toimivat.
 • Omat eväät on pakattava läpinäkyviin rasioihin / kääreisiin. Etiketit on poistettava tai peitettävä.
 • Kännykät yms. laitteet jätetään pois saliin tultaessa ja kytketään sellaiseen tilaan, että niistä ei kuulu ääntä tai edes värinää.
 • Vaatetuksessa ei saa olla tekstejä.
 • Lue koeohjeet huolellisesti.
 • WC-vuorot jaetaan viittaamalla ja liikkeelle lähdetään vasta, kun on saatu lupa.
 • YO-salissa vallitsee hiljaisuus.
 • Paikalta ei saa nousta ilman lupaa, paitsi pois lähtiessä. Jos esim. kynäsi putoaa, pyydät viittaamalla valvojan apuun.
 • Et voi kysyä tehtävien sisällöstä valvojilta.
 • Koe kestää vähintään 3h (normaali koeaika 6h).
 • Jos et ole saapumassa kokeeseen tai sinulla on jokin este matkalla, ole välittömästi yhteydessä rehtoriin.

Kokeen jälkeen:

 • Lopullisten tulosten saapumisesta ilmoitetaan Wilman kautta ja tulokset tulevat Wilmaan näkyviin.
 • Voit uusia hylätyn pakollisen kahtena seuraavana kirjoituskertana. Hyväksytyn voi uusia kerran ilman aikarajaa.
 • Tutkintoa voi täydentää ilman aikarajaa.
 • Tuloksesta voi tehdä YTL:n oikaisupyynnön. Lisää ohjeita oikaisusta saat rehtorilta.

RAKLI ry:n Benchmarking morning Haukilahden lukiossa 19.10.

RAKLIssa on otettu kokeiluun uusi Benchmarking morning -konsepti, joka pitää sisällään vierailun johonkin uuteen työ- tai oppimisympäristöön. Konsepti sai alkunsa jäsenten toiveesta vierailla eri kohteissa ja oppia muilta saman problematiikan ympärillä työskenteleviltä. Tavoitteena onkin tehdä havaintoja ja vaihtaa ajatuksia niiden pohjalta eikä pelkästään kierrellä kohteissa. Ensimmäinen oppimisympäristöjen teemaverkostolaisten Benchmarking morning järjestettiin 19.9.2017 Haukilahden lukioon Espooseen. Vierailusta voi lukea lisää tästä.

Rehtorin puhe yo-juhlassa

”Pään painan ruohikolle

 ja oion jalkojain.

 En jaksa pohdiskella,

 mä tahdon olla vain.

 Sen viisaammat voi tehdä,

 mä päivän kultaan jään.

 Mä tunnen kaikki tuoksut

 ja luonnon loiston nään.

 Voi leikitellä mielikseen,

 voi ottaa jättää paikoilleen

 tai olla niin kuin luonnostaan

 ja maata vaan.

 Mä peikko siihen uskoon jään,

 on maailmaa tää minkä nyt mä nään.”

 

ARVOISAT TULEVAT YLIOPPILAAT JA TULEVIEN YLIOPPILAIDEN LÄHEISET

HYVÄT HAUKILAHDEN LUKION OPISKELIJAT, OPETTAJAT JA MUUT TYÖTOVERIT

HYVÄT NAISET JA HERRAT

Ehkä moni tunnistikin - oli mukava aloittaa tämän vuotinen juhlapuheeni Tove Janssonin Muumipeikon Juhannusrunolla.

Muutamia ajatuksia kuluneesta lukuvuodesta.

Lukuvuosi 2016-2017 oli Haukilahden lukion 39. ja koko oppilaitoksen 65. Opiskelijamäärämme oli lukuvuoden alussa 338. Ensimmäisen vuositason aloitti 105 uutta lukiolaista, joista 18 Haukilahden lukion urheilulinjalla.

Kulunut lukuvuosi  on ollut voimakasta kehittämisen aikaa niin Haukilahden lukiossa kuin valtakunnallisessakin lukiokoulutuksessa. Merkittävimmät lukiokoulutuksen uudistukset koskivat uutta lukion opetussuunnitelmaa ja ylioppilastutkinnon sähköistämistä.

Samaan aikaan, kun uusi opetussuunnitelma astui voimaan lukiokoulutuksessa, lukiomme muutti Haukilahdesta Otaniemeen. Lukion muuttamisen myötä meille avautui loistava tilaisuus vastata uuden lukion opetussuunnitelman haasteisiin.

Niin kuin monet teistä tietävätkin Haukilahden lukion kotirakennuksessa ei ole omaa ruokalaa, liikuntatiloja, fysiikan tai kemian tiloja, eikä omaa juhlasalia. Musiikin ja kuvataiteenkin opetus tapahtuu aivan muualla. Lukiomme kotirakennus, Laine, ei sekään ole perinteinen koulurakennus. Laine on täynnä erilaisia oppimista tukevia tilaratkaisuja, moderneja ja joustavia tiloja. On hienoa todeta, että lukiomme on uuden valtakunnallisen opetussuunnitelman hengen mukainen.

Haukilahden lukion muuttaminen uusiin tiloihin on lähtöisin Koulu palveluna-hankkeesta (School as a service - SaaS), jossa lukio käyttää hyväkseen ympäristönsä resursseja ja tiloja.

Koulu palveluna-konsepti yhdessä lukiomallimme kanssa on palkittu laajasti. Konsepti voitti kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun, Suomen laatukeskus palkitsi konseptin Suomen koulutusalan vuoden 2016 parhaana innovaationa ja Prahassa helmikuussa 2017 tuli kruununa kansainvälisen arvostetuninnovaatiokilpailun (Quality Innovation Award)  voitto.

Ehkä kuitenkin hienoin konkreettinen kiitos ja palkinto lukiollemme tuli kevään 2017 yhteishaussa - ensisijaisten hakijoiden lukumäärä lukioomme nousi vuodessa yli 147%, yleislinjallemme hakijamäärä nousi jopa yli 190%. Lukuina viime vuonna koko lukioomme ensisijaisia hakijoitaoli 97 ja tänä vuonna 240. Kyseessä on ilmeisesti yhden vuoden aikana prosentuaalisen nousun Suomen ennätys.

Luvut kertovat hienolla tavalla, että olemme onnistuneet työssämme, ja toteutamme lukiokoulutuksen mallia, joka kiinnostaa ja innostaa nuoria.

Opiskelijamme ja opettajamme ovat olleet suurella sydämellä rakentamassa ”uutta lukiotamme”.  Tiivis yhteistyö Aallon kanssa on käynnistynyt. Kehitämme yhdessä sähköisiä oppimisympäristöjä, keskustelemme pedagogiikasta ja opiskelijoillamme on mahdollisuus valita kursseja ja opintojaksoja laajasta Aalto-yliopiston valikoimasta.

Opiskelijat viihtyvät - he saavat uudenlaista kosketuspintaa yliopisto- ja kampuselämään, voivat suorittaa jo lukioaikana yliopisto-opintoja, ovat mukana erilaisissa yrittäjyyshankkeissa ja tuntevat olevansa osa suurta kokonaisuutta.

Haluan kiittää tässä yhteydessä lukiomme tutoreita ja oppilaskunnan hallitusta. Te olette järjestäneet monia unohtumattomia tapahtumia ja pitäneet huolen siitä, että lukiomme on miellyttävä ja yhteisöllinen paikka opiskella.

Haukilahden lukio on kuluneena vuotena ollut myös kansainvälinen lukio. Opiskelijaryhmämme ovat olleet mm. tiedekilpailussa Intiassa ja koulutusmessujen work-shop - pitäjänä Kanadan Torontossa. Berliini ja Barcelonakin on nähty. Ja olihan meillä syyslukukaudella myös viikon ajan kiinalaisesta ystävyyskoulustamme vieraina opiskelijoita ja opettajia.

Olemme saaneet myös suurta julkisuutta lukuvuoden aikana. Kymmeniä koti- sekä ulkomaalaisia delegaatioita on käynyt tutustumassa lukiomalliimme.  Yksittäisiä vierailijoita on käynyt kaupungin sekä valtakunnan ylimmästä johdosta asti.

Kaikkien näiden palkintojen keskellä on aina nöyränä muistettava se opettajien ja henkilökunnan arkipäiväinen kova työ, mistä ei aina tunnustuksia ja palkintoja jaeta. Se on opettamista, oppimista ja paljon erilaisia kohtaamisia. Se on työtä, joka on kaiken oppimisen pohjana.

Haluan  kiittää  kuluneesta vuodesta kaikkia opiskelijoita, opettajia ja muuta henkilökuntaa. Te olette hieno porukka! Ilman teitä kaikkia me emme olisi tässä.

Hyvät ystävät tässä yhteydessä voin paljastaa myös omat tuntemukseni, - tässä seisoo ylpeä ja tyytyväinen rehtori.

Haukilahden lukion urheilulinja on ollut hyvin vetovoimainen. Tämän kesän yhteishaussa urheilulinjan ensisijaisten opiskelijoiden hakijamäärä nousi yli 90% edellisestä yhteishausta. Urheilulinjalle sisäänpääsy taitaa olla yksi Suomen haastavimmista. Tämä kiinnostus on mielestäni vahva osoitus siitä, että olemme onnistuneet yhdistämään lukio-opiskelun ja huippu-urheilun. Haluan kiittää kaikkia seuroja ja valmentajia, jotka ovat tehneet kanssamme arvokasta yhteistyötä.

Lopuksi haluan lausua vilpittömän kiitoksen kaikille niille tahoille, jotka olette myötävaikuttaneet ja eläneet kanssamme tämän lukuvuoden. Suuri kiitos kuuluu myös Aalto-yliopistolle ja monille muille yhteistyökumppaneillemme. Uskon, että olemme jo nyt jättäneet pysyvän jäljen Suomen lukiokoulutuksen historiaan.

 

Hyvät tulevat ylioppilaat!

Te olette tällä päivämäärällä läpäisseet ylioppilastutkinnon kaikki pakolliset kokeet ja teidät lakitetaan ylioppilaiksi.

Suomessa lakitetaan tänään 26 762 uutta ylioppilasta. Haukilahden lukiossa lakitettavia on 88.

Haluan onnitella teitä kaikki saavutuksestanne.

Hyvät vanhemmat! Muistatteko vielä sen hetken, jolloin lapsenne otti ensimmäisiä askeleitaan. Teitä tarvittiin aina rinnalla tukemaan horjahtelevaa lasta. Te kannustitte lastanne kävelemään omain jaloin. Voi, niitä riemunhetkiä, kun ne ensimmäiset askeleet otettiin ilman tukea. Tänään on vähän samanlainen hetki. Nuorenne pohtii elämänsä ratkaisuja. Haluaisitte neuvoja ja pitää ehkä vielä jonkin aikaa kiinni nuorestanne. Yhtä lailla, kun kävelemään opetuksessa niin nytkin on uskallettava antaa nuoren ottaa omat askeleensa ja löytää omat tiensä. Nyt on aika luottaa siihen, että tarvittavat eväät on annettu.

Hyvät tulevat ylioppilaat! Te olette suorittaneet ensimmäisen akateemisuuden arvon - ylioppilastutkinnon. Monet teistä ovat kuitenkin vasta opintojen alkuvaiheessa.

Juuri edesmennyt presidenttimme Mauno Koivisto kertoi omasta urastaan seuraavasti:

Aluksi lämmittelin hellahuonetta, siiten telakan, sodan ja sataman kautta päädyin iltakouluun, sieltä ylioppilaaksi, pankinjohtajaksi, ministeriksi ja lopulta tasavallan presidentiksi.

Presidentti Koivisto korosti useasti kahta asiaa sitkeyttä ja positiivisuutta. Positiivisuudesta hän jätti meille kaikille arvokkaan elämänohjeen:

” Yleensä elämässä on viisasta luottaa siihen, että kaikki menee hyvin. Yleensä se kannattaa siinäkin tapauksessa, ettei itse siihen edes uskoisi. Sillä usein on käynyt käänteisesti niin, että uhkakuvat alkavat toteutua juuri siksi, että niihin varaudutaan. ”

Kevään 2017 lukiostamme ylioppilastutkintoon osallistui 137 nuorta. Syksyllä ylioppilastutkinnon suoritti 5 opiskelijaa ja tänä keväänä 88. Kansallisessa vertailussa lukiomme on ollut parhaimman 10 - 15% joukossa. Laudatureita kirjoitettiin yhteensä 41 kpl. Tämä on noin 9% kaikista yo-kokeiden arvosanoista. Valtakunnallisesti tämä luku on n. 5,5%. Parhaiten kirjoitettu aine oli psykologia, josta n. 24% kirjoitti laudaturin. Psykologian kirjoittajien joukosta löytyi myös ko aineen Suomen paras kirjoittaja Linnea Matsi. Tosin hän on viime vuoden ylioppilas, joka päätti uusia mielestään huonosti menneen psykologian kokeensa. Kokeen uusiminen taisi kannattaa.

Ylioppilastutkinnon on vastattava yhteiskunnan ajankohtaisiin haasteisiin. Opetusministeriön ylioppilastutkinnon kehittämistyöryhmä määrittelee tämän päivän ylioppilastutkinnon seuraavasti:

”Ylioppilastutkintoon on kiteytynyt käsitys kansallisen sivistyksen ydinaineksesta. Kyse on yksilöiden ajattelua ja toimintaa yhdistävästä henkisestä varannosta, joka luo kulttuurimme yhtenäisyyden perustan. Opiskelijalle tutkinto luo työskentelyn päämäärän. Sen saavuttaminen antaa monia etuisuuksia ja vaihtoehtoja myöhempää elämää varten.”

Tutkinto avaa tien mm. yliopisto-opintoihin ja samalla se on siirtymävaihe nuoruudesta aikuisuuteen, riippuvuudesta itsenäisyyteen.

Mutta kyllä tutkinnon suorittaminen voi avata muitakin ulottuvuuksia ihmisen elämässä.

Vuonna 1853 ylioppilaaksi kirjoittanut Julius Krohn, josta tuli myöhemmin Helsingin yliopiston kielen ja kirjallisuuden professori, pohti ylioppilastutkintonsa merkitystä ja arvostusta seuraavasti:

”On se kyllä merkillistä, miten ujouteni ja kömpelyyteni on kadonnut sen jälkeen, kun olen tullut ylioppilaaksi. Ennen istuin kuin neuloilla, kun minun oli pakko keskustella naisten kanssa, joita en hyvin tuntenut. Mutta nykyään juttelen vastakkaisen sukupuolen kanssa täysin arastelematta.”

Ex opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru lähetti muutama vuosi sitten onnittelukirjeen luettavaksi tuleville ylioppilaille. Luen siitä nyt katkelman.

”Maailma muuttuu nopeasti. Edessänne avautuva maailma on enemmän kuin koskaan ennen, meidän kaikkien yhteinen liikkua, kulkea, elää ja avartua – mutta samalla tietoinen omasta rajallisuudestaan niin ilmastonmuutoksen, köyhyyden kuin muiden ongelmien osalta. Meidän tärkein työkalumme maailman muuttamiseen on sivistys eli tieto, taito ja tahto tehdä paremmin ja nähdä kauemmas. Tämän päivän viesti onkin, että oppimisen tie on elämän pituinen.”

Lopetan puheeni ajattelija Tommy Tabermannin sanoihin:

”Ei ole olemassa muureja on vain siltoja. Ei ole olemassa suljettuja ovia on vain portteja.”

Vielä kerran onnea tuleville ylioppilaille

Pekka Piri

 

 

 

 

 

Koulu palveluna -palveluinnovaatio sai kansainvälistä tunnustusta

Koulu palveluna -palveluinnovaatio sai kansainvälistä tunnustusta

Espoon kaupungin ja Aalto-yliopiston yhdessä kehittämä Koulu palveluna -konsepti on palkittu Laatukeskuksen kansainvälisessä Quality Innovation Award -kilpailussa. Konsepti voitti Koulutusalan innovaatiot -sarjan. 

Innovaation taustalla on havainto, että tulevaisuuden oppiminen edellyttää nykyistä joustavampia tiloja ja toimintamalleja. 

Koulu on monipuolinen oppimista tukeva palvelu

Perinteisesti koulu määritellään rakennukseksi. Koulu palveluna -konseptissa uusi palveluarkkitehtuuri määrittelee koulun oppimista tukevien resurssien verkostoksi. Tavoitteena on luoda erilaisia oppimisen ympäristöjä, kehittää uutta oppimisen pedagogiikkaa ja uudistaa koulun toimintakulttuuria. 

Oppijan rooli on keskeinen. Kokeilu tarjoaa ihanteellisen alustan laajalle oppimistapojen kirjolle ja mahdollistaa merkityksellistä ja hauskempaa oppimista. 

Konsepti toteuttaa kestävää kehitystä optimoimalla ja kierrättämällä tilojen käyttöä ja välineistöä, lisäämällä sosiaalista monimuotoisuutta ja jakamalla resursseja ympäröivän yhteiskunnan kanssa. 

Hyviä tuloksia

Koulu palveluna -kokeilu käynnistyi syksyllä 2015, kun päätettiin Haukilahden lukion sijoittamisesta Aalto-yliopiston kampukselle hajautettuihin tiloihin Espoon Otaniemeen. Opiskelijat ja henkilökunta ovat olleet vahvasti mukana kokeilun suunnittelussa ja toteutuksessa. Koulu käyttää yliopiston tiloja, ja myös muut resurssit, kuten tieteellinen tieto, ovat jaettavissa. 

Käyttäjäkokemusten, innostuneisuuden ja kustannustehokkuuden perusteella ensimmäinen Koulu palveluna -kokeilu on jo osoittautunut onnistuneeksi.

Kyseessä on ainutlaatuinen toimintamalli. Sen avulla myös lukio kehittyy ja lukiokoulutus tulee lähemmäs korkeakouluopintoja, sanoo sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä. 

Käyttäjäkokemusten perusteella opiskelijat arvostavat uudenlaista oppimisympäristöä ja kokevat, että se tukee heidän hyvinvointiaan ja omaa tapaansa oppia. Opiskelijat kokevat kampusalueen innostavana ja ovat aktiivisesti tarttuneet tilaisuuteen osallistua heille avoimille yliopiston kursseille. Opettajat voivat tehdä yhteistyötä yliopistossa työskentelevien kollegojensa kanssa ja hyödyntää yliopiston moninaisia tiloja kuten laboratorioita ja muita erityistiloja.

Alustavat laskelmat osoittavat, että Koulu palveluna -palveluinnovaatio saattaa säästää tilojen käyttökustannuksia jopa 25 % investointipohjaiseen malliin verrattuna. 

Konseptia hyödynnetään myös muissa palveluissa

Koulu palveluna innovatiivisella palveluarkkitehtuurilla Espoon kaupunki ja Aalto-yliopisto ovat kehittäneet työkaluja konseptin jatkokehittämistä, toimeenpanoa ja vaikutusten mittaamista varten. Seuraavat vastaavanlaisella konseptilla toteutettavat projektit ovat jo suunnitteilla. Jatkossa konseptia voidaan hyödyntää laajemminkin kaupunkikehityksessä palvelukeskeisten ratkaisuiden tuottamisessa.  

Kaikki Espoon koulut hyötyvät Koulu palveluna-innovaatiosta. Uusi metrolinja avaa opiskelijoille mahdollisuuden liikkua ja osallistua yhteisille kursseille. 

Koulu palveluna -konseptia sovelletaan myös Tongjin yliopistossa Shanghaissa, Kiinassa. Espoon ja Shanghain kokeiluja kehitetään yhteistyössä. Tämä tarjoaa myös mahdollisuuden edistää suomalaista koulutusvientiä ja -palveluita. 

Lisäksi yrityksiä kutsutaan osallistumaan kehittämään innovatiivisia ratkaisuja, joilla edistetään parempaa oppimista, Samalla yritykset voivat luoda uutta liiketoimintaa. 

Espoo on oppiva kaupunki

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO on palkinnut Espoon oppivana kaupunkina, joka vastaa muuttuvan ympäristön haasteisiin uusilla ideoilla. Espoo on palkittu myös Euroopan kestävimpänä kaupunkina.  Koulu palveluna -konsepti minimoi koulun fyysisen jalanjäljen optimoimalla voimavarojen käyttöä. Näin se on askel kohti kestävämpää tulevaisuutta ja älykkäämmän kaupungin kehittämistä. 

Koulu palveluna voitti koulutusalan innovaatioiden sarjan myös Suomen laatupalkintokilpailussa joulukuussa 2016 sekä Espoon kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun marraskuussa 2016. Konsepti on herättänyt runsaasti kansainvälistä kiinnostusta.   

Lisätietoja: 

 

Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä, Espoon sivistystoimi, puh. 043 827 1105Kehittämisjohtaja Kristiina Erkkilä, Espoon sivistystoimi, puh. 040 705 3952Professori Jarmo Suominen, Aalto-yliopisto, Palveluarkkitehtuuri, puh. 044 304 9465

Suomen laatuyhdistyksen kehittämä Quality Innovation Award -kilpailu on kansainvälistynyt vahvasti viimeisten viiden vuoden aikana. Vuonna 2016 kilpailussa oli mukana yli 350 innovaatiota 11 maasta.