Ajankohtaista

Ohjeet yo-kokeisiin osallistujalle

Ohjeet yo-kirjoituksiin osallistujalle

Ennen koetta:

 • Tarkista YO-koepäivät ja -ajat lukuvuosioppaasta tai osoitteesta www.ylioppilastutkinto.fi.
 • Ilmoittautuminen tehdään erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti Wilmassa. Huomaa, että ilmoittautuminen on sitova.
 • YO-suunnitelma on oltava laadittuna. Sinun tulee kirjoittaa vähintään 4 pakollista ainetta (äidinkieli + vieras kieli + kaksi seuraavista: matematiikka, ruotsi, reaali, vieras kieli). Äidinkielen lisäksi yhden oppiaineen täytyy olla laajuudeltaan pitkä oppimäärä, esim. pitkä matematiikka tai A-englanti.
 • Muista, että tutkinnon voit hajauttaa enintään kolmeen kertaan. Sen jälkeen tutkinto vanhenee, eli kokeesta ei voi jäädä pois kolmannella kirjoituskerralla.
 • Pakolliset kurssit tulee olla tehtynä ennen koetta, jotta voit osallistua. (P/K-merkintä ei kelpaa).
 • Muista maksaa tutkintomaksu ajoissa. Lisätietoja saat kansliasta.
 • Tentteihin on syytä osallistua ennen koetta. Lisää tietoa saat tiedotteista, opettajilta ja kansliasta.
 • Ole oppimisvaikeuksista ajoissa yhteydessä erityisopettajaan. (Älä jätä esim. viimeiselle vuodelle lukiseulaa jne.).
 • Rehtori vastaa YO-kirjoituksista, ja häneltä saat lisätietoja käytännön järjestelyistä.

Koepäivänä:

 • Ole ajoissa paikalle ennen koetta.
 • Jos tuot kokeeseen oman tietokoneen ja kuulokkeet, varmista, että laitteet toimivat.
 • Omat eväät on pakattava läpinäkyviin rasioihin / kääreisiin. Etiketit on poistettava tai peitettävä.
 • Kännykät yms. laitteet jätetään pois saliin tultaessa ja kytketään sellaiseen tilaan, että niistä ei kuulu ääntä tai edes värinää.
 • Vaatetuksessa ei saa olla tekstejä.
 • Lue koeohjeet huolellisesti.
 • WC-vuorot jaetaan viittaamalla ja liikkeelle lähdetään vasta, kun on saatu lupa.
 • YO-salissa vallitsee hiljaisuus.
 • Paikalta ei saa nousta ilman lupaa, paitsi pois lähtiessä. Jos esim. kynäsi putoaa, pyydät viittaamalla valvojan apuun.
 • Et voi kysyä tehtävien sisällöstä valvojilta.
 • Koe kestää vähintään 3h (normaali koeaika 6h).
 • Jos et ole saapumassa kokeeseen tai sinulla on jokin este matkalla, ole välittömästi yhteydessä rehtoriin.

Kokeen jälkeen:

 • Lopullisten tulosten saapumisesta ilmoitetaan Wilman kautta ja tulokset tulevat Wilmaan näkyviin.
 • Voit uusia hylätyn pakollisen kahtena seuraavana kirjoituskertana. Hyväksytyn voi uusia kerran ilman aikarajaa.
 • Tutkintoa voi täydentää ilman aikarajaa.
 • Tuloksesta voi tehdä YTL:n oikaisupyynnön. Lisää ohjeita oikaisusta saat rehtorilta.