Ajankohtaista

Taidehankinta museon ja lukion yhteistyönä

Espoon kaupunki - Esbo stad

Julkaistu 24.04.2018 13:09

Jatkossa Haukilahden lukiossa asustaa oma tonttu. Kullattu tonttu luo hyvää yhteishenkeä - ja ehkä se tonttuihin liittyvien uskomusten mukaan valvoo talon toimien onnistumista. Tonttu on taiteilija Kalle Mustosen teos Suojelus. Se on hankittu Haukilahden lukioon EMMA - Espoon modernin taiteen museon ja lukion yhteistyönä.

Kuvassa kuvanveistäjä Kalle Mustonen

Kuvassa kuvanveistäjä Kalle Mustonen

Ajatus teoksen hankkimisesta syntyi, kun Haukilahden lukio viime vuoden elokuussa sai kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän myöntämän Vuoden kasvattajayhteisö-palkinnon. Tunnustuksesta haluttiin jättää jokin pysyvä merkki tulevillekin opiskelijoille ja koulurakennukseen. Perinteisen muistolaatan sijasta päätettiin hankkia taidetta, kertoo Haukilahden lukion rehtori Pekka Piri.   

Taidehankinta toteutettiin EMMA - Espoon modernin taiteen museon kautta. Intendentti Henna Paunu EMMAsta esitteli koulussa muodostetulle valintatyöryhmälle eri taiteilijoiden teoksia, joiden pohjalta päätettiin pyytää tarkempia tietoja valmiista, myynnissä olevista teoksista muutamalta taiteilijalta.  Myös lopullisen valinnan teki työryhmä, johon kuului niin opiskelijoita, opettajia kuin muita lukion henkilöstön edustajia.  

Valinta osui Kalle Mustosen teokseen Suojelus. Mustonen on nuoren polven kuvanveistäjä, joka käsittelee taiteessaan usein populaarikulttuuriin liittyviä myyttisiä ja symbolisia aiheita. Hän käyttää monia materiaaleja ja tekniikoita, mutta puu on hänelle yleisin materiaali. Tonttu-aiheen parissa hän on työskennellyt jo joitakin vuosia. Monissa näyttelyissä on nähty suurikokoinen teos Tonttukuninkaan kuolema, joka on yli kahdeksan metriä pitkä, makaavaa tonttua kuvaava puurakenteinen veistos. Suojelus -teoksen tonttu on kooltaan tavallisen puutarhatontun kokoinen. Se on toteutettu betonista ja kullattu. Kalle Mustosen Suojelus-teos paljastettiin lukiossa 24.4.2018. 

”Työskentely yhdessä Haukilahden opettajien, oppilaiden ja henkilökunnan kanssa oli todella antoisaa. Oppilaat olivat mukana pohtimassa teosten merkityksiä, paneutuivat huolellisesti eri vaihtoehtoihin ja oli hienoa nähdä, miten innostuneita he olivat. Toteutimme uudenlaista julkisen taiteen valintaprosessia, jossa tärkeää on yhteistyö koulun käyttäjien kanssa ja avoin keskustelu. Koulun oppilaat tutustuivat nyt nykytaiteeseen hankintamielessä, ehkä he tämän ansiosta ovat joskus tulevaisuudessa vielä uudestaan samassa tilanteessa,” pohtii EMMAn intendentti Henna Paunu 

"On hienoa, että olemme voineet hankkia taidetta lukion tiloihin. Taide tuottaa elämyksiä ja antaa ajattelemisen aihetta. Mukavaa on myös, että valituksi tuli nykytaidetta. Suojelus -teos on yht´aikaa iloinen ja arvokas", sanoo rehtori Pekka Piri.  

Yhteistyö EMMAn kanssa jatkuu myös tulevaisuudessa. EMMA sijoittaa lukioon muitakin teoksia kokoelmistaan.  Museon EMMA-kokoelmasta on sijoitettu kaikkiaan Espoon kaupungin tiloihin lähes 900 teosta. Taidetta on muun muassa Espoon sairaalassa, kouluissa, päiväkodeissa ja virastoissa. 

Taidevalinta yhdessä museon kanssa oli opiskelijoille myös mielenkiintoinen oppimiskokemus. Haukilahden lukio toimii Otaniemessä Aalto-yliopiston kampukselle hajautetuissa tiloissa. Tavoitteena on tarjota uudenlaisia oppimisen tapoja, lisätä oppimisen iloa ja avata lukion ovet yhteiselle tekemiselle ja verkostoitumiselle. Yhteistyö EMMAn kanssa on uusi askel tähän suuntaan.  

 

Lisätietoja: 
 
Intendentti Henna Paunu, EMMA - Espoon modernin taiteen museo, p. 043 824 6354
Rehtori Pekka Piri, Haukilahden lukio, p. 050 590 6327

Ohjeet yo-kokeisiin osallistujalle

Ohjeet yo-kirjoituksiin osallistujalle

Ennen koetta:

 • Tarkista YO-koepäivät ja -ajat lukuvuosioppaasta tai osoitteesta www.ylioppilastutkinto.fi.
 • Ilmoittautuminen tehdään erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti Wilmassa. Huomaa, että ilmoittautuminen on sitova.
 • YO-suunnitelma on oltava laadittuna. Sinun tulee kirjoittaa vähintään 4 pakollista ainetta (äidinkieli + vieras kieli + kaksi seuraavista: matematiikka, ruotsi, reaali, vieras kieli). Äidinkielen lisäksi yhden oppiaineen täytyy olla laajuudeltaan pitkä oppimäärä, esim. pitkä matematiikka tai A-englanti.
 • Muista, että tutkinnon voit hajauttaa enintään kolmeen kertaan. Sen jälkeen tutkinto vanhenee, eli kokeesta ei voi jäädä pois kolmannella kirjoituskerralla.
 • Pakolliset kurssit tulee olla tehtynä ennen koetta, jotta voit osallistua. (P/K-merkintä ei kelpaa).
 • Muista maksaa tutkintomaksu ajoissa. Lisätietoja saat kansliasta.
 • Tentteihin on syytä osallistua ennen koetta. Lisää tietoa saat tiedotteista, opettajilta ja kansliasta.
 • Ole oppimisvaikeuksista ajoissa yhteydessä erityisopettajaan. (Älä jätä esim. viimeiselle vuodelle lukiseulaa jne.).
 • Rehtori vastaa YO-kirjoituksista, ja häneltä saat lisätietoja käytännön järjestelyistä.

Koepäivänä:

 • Ole ajoissa paikalle ennen koetta.
 • Jos tuot kokeeseen oman tietokoneen ja kuulokkeet, varmista, että laitteet toimivat.
 • Omat eväät on pakattava läpinäkyviin rasioihin / kääreisiin. Etiketit on poistettava tai peitettävä.
 • Kännykät yms. laitteet jätetään pois saliin tultaessa ja kytketään sellaiseen tilaan, että niistä ei kuulu ääntä tai edes värinää.
 • Vaatetuksessa ei saa olla tekstejä.
 • Lue koeohjeet huolellisesti.
 • WC-vuorot jaetaan viittaamalla ja liikkeelle lähdetään vasta, kun on saatu lupa.
 • YO-salissa vallitsee hiljaisuus.
 • Paikalta ei saa nousta ilman lupaa, paitsi pois lähtiessä. Jos esim. kynäsi putoaa, pyydät viittaamalla valvojan apuun.
 • Et voi kysyä tehtävien sisällöstä valvojilta.
 • Koe kestää vähintään 3h (normaali koeaika 6h).
 • Jos et ole saapumassa kokeeseen tai sinulla on jokin este matkalla, ole välittömästi yhteydessä rehtoriin.

Kokeen jälkeen:

 • Lopullisten tulosten saapumisesta ilmoitetaan Wilman kautta ja tulokset tulevat Wilmaan näkyviin.
 • Voit uusia hylätyn pakollisen kahtena seuraavana kirjoituskertana. Hyväksytyn voi uusia kerran ilman aikarajaa.
 • Tutkintoa voi täydentää ilman aikarajaa.
 • Tuloksesta voi tehdä YTL:n oikaisupyynnön. Lisää ohjeita oikaisusta saat rehtorilta.

RAKLI ry:n Benchmarking morning Haukilahden lukiossa 19.10.

RAKLIssa on otettu kokeiluun uusi Benchmarking morning -konsepti, joka pitää sisällään vierailun johonkin uuteen työ- tai oppimisympäristöön. Konsepti sai alkunsa jäsenten toiveesta vierailla eri kohteissa ja oppia muilta saman problematiikan ympärillä työskenteleviltä. Tavoitteena onkin tehdä havaintoja ja vaihtaa ajatuksia niiden pohjalta eikä pelkästään kierrellä kohteissa. Ensimmäinen oppimisympäristöjen teemaverkostolaisten Benchmarking morning järjestettiin 19.9.2017 Haukilahden lukioon Espooseen. Vierailusta voi lukea lisää tästä.

Koulu palveluna -palveluinnovaatio sai kansainvälistä tunnustusta

Koulu palveluna -palveluinnovaatio sai kansainvälistä tunnustusta

Espoon kaupungin ja Aalto-yliopiston yhdessä kehittämä Koulu palveluna -konsepti on palkittu Laatukeskuksen kansainvälisessä Quality Innovation Award -kilpailussa. Konsepti voitti Koulutusalan innovaatiot -sarjan. 

Innovaation taustalla on havainto, että tulevaisuuden oppiminen edellyttää nykyistä joustavampia tiloja ja toimintamalleja. 

Koulu on monipuolinen oppimista tukeva palvelu

Perinteisesti koulu määritellään rakennukseksi. Koulu palveluna -konseptissa uusi palveluarkkitehtuuri määrittelee koulun oppimista tukevien resurssien verkostoksi. Tavoitteena on luoda erilaisia oppimisen ympäristöjä, kehittää uutta oppimisen pedagogiikkaa ja uudistaa koulun toimintakulttuuria. 

Oppijan rooli on keskeinen. Kokeilu tarjoaa ihanteellisen alustan laajalle oppimistapojen kirjolle ja mahdollistaa merkityksellistä ja hauskempaa oppimista. 

Konsepti toteuttaa kestävää kehitystä optimoimalla ja kierrättämällä tilojen käyttöä ja välineistöä, lisäämällä sosiaalista monimuotoisuutta ja jakamalla resursseja ympäröivän yhteiskunnan kanssa. 

Hyviä tuloksia

Koulu palveluna -kokeilu käynnistyi syksyllä 2015, kun päätettiin Haukilahden lukion sijoittamisesta Aalto-yliopiston kampukselle hajautettuihin tiloihin Espoon Otaniemeen. Opiskelijat ja henkilökunta ovat olleet vahvasti mukana kokeilun suunnittelussa ja toteutuksessa. Koulu käyttää yliopiston tiloja, ja myös muut resurssit, kuten tieteellinen tieto, ovat jaettavissa. 

Käyttäjäkokemusten, innostuneisuuden ja kustannustehokkuuden perusteella ensimmäinen Koulu palveluna -kokeilu on jo osoittautunut onnistuneeksi.

Kyseessä on ainutlaatuinen toimintamalli. Sen avulla myös lukio kehittyy ja lukiokoulutus tulee lähemmäs korkeakouluopintoja, sanoo sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä. 

Käyttäjäkokemusten perusteella opiskelijat arvostavat uudenlaista oppimisympäristöä ja kokevat, että se tukee heidän hyvinvointiaan ja omaa tapaansa oppia. Opiskelijat kokevat kampusalueen innostavana ja ovat aktiivisesti tarttuneet tilaisuuteen osallistua heille avoimille yliopiston kursseille. Opettajat voivat tehdä yhteistyötä yliopistossa työskentelevien kollegojensa kanssa ja hyödyntää yliopiston moninaisia tiloja kuten laboratorioita ja muita erityistiloja.

Alustavat laskelmat osoittavat, että Koulu palveluna -palveluinnovaatio saattaa säästää tilojen käyttökustannuksia jopa 25 % investointipohjaiseen malliin verrattuna. 

Konseptia hyödynnetään myös muissa palveluissa

Koulu palveluna innovatiivisella palveluarkkitehtuurilla Espoon kaupunki ja Aalto-yliopisto ovat kehittäneet työkaluja konseptin jatkokehittämistä, toimeenpanoa ja vaikutusten mittaamista varten. Seuraavat vastaavanlaisella konseptilla toteutettavat projektit ovat jo suunnitteilla. Jatkossa konseptia voidaan hyödyntää laajemminkin kaupunkikehityksessä palvelukeskeisten ratkaisuiden tuottamisessa.  

Kaikki Espoon koulut hyötyvät Koulu palveluna-innovaatiosta. Uusi metrolinja avaa opiskelijoille mahdollisuuden liikkua ja osallistua yhteisille kursseille. 

Koulu palveluna -konseptia sovelletaan myös Tongjin yliopistossa Shanghaissa, Kiinassa. Espoon ja Shanghain kokeiluja kehitetään yhteistyössä. Tämä tarjoaa myös mahdollisuuden edistää suomalaista koulutusvientiä ja -palveluita. 

Lisäksi yrityksiä kutsutaan osallistumaan kehittämään innovatiivisia ratkaisuja, joilla edistetään parempaa oppimista, Samalla yritykset voivat luoda uutta liiketoimintaa. 

Espoo on oppiva kaupunki

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO on palkinnut Espoon oppivana kaupunkina, joka vastaa muuttuvan ympäristön haasteisiin uusilla ideoilla. Espoo on palkittu myös Euroopan kestävimpänä kaupunkina.  Koulu palveluna -konsepti minimoi koulun fyysisen jalanjäljen optimoimalla voimavarojen käyttöä. Näin se on askel kohti kestävämpää tulevaisuutta ja älykkäämmän kaupungin kehittämistä. 

Koulu palveluna voitti koulutusalan innovaatioiden sarjan myös Suomen laatupalkintokilpailussa joulukuussa 2016 sekä Espoon kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun marraskuussa 2016. Konsepti on herättänyt runsaasti kansainvälistä kiinnostusta.   

Lisätietoja: 

 

Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä, Espoon sivistystoimi, puh. 043 827 1105Kehittämisjohtaja Kristiina Erkkilä, Espoon sivistystoimi, puh. 040 705 3952Professori Jarmo Suominen, Aalto-yliopisto, Palveluarkkitehtuuri, puh. 044 304 9465

Suomen laatuyhdistyksen kehittämä Quality Innovation Award -kilpailu on kansainvälistynyt vahvasti viimeisten viiden vuoden aikana. Vuonna 2016 kilpailussa oli mukana yli 350 innovaatiota 11 maasta.