Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaajat

Haukilahden lukion opinto-ohjauksesta vastaavat opinto-ohjaajat Antti Humalamäki (A-C -luokat) ja Annukka Leskinen (luokat D ja E sekä 4. vuoden opiskelijat). Antti Humalamäki on paikalla maanantaista perjantaihin huoneessa 104. Annukka Leskisen tavoittaa maanantaista perjantaihin huoneesta 103.

Opinto-ohjaajat tukevat ja rohkaisevat opiskelijaa tulevaisuuden suunnittelussa ja valintojen tekemisessä. Ohjauksen keskiössä on jatkokoulutusvalinta, ylioppilaskirjoitusten suunnittelu ja oma urapohdinta. Opinto-ohjaajat auttavat opiskelijoita myös lukioaikaisten opintojen suunnittelussa ryhmänohjaajien ohella. Ohjausta toteutetaan joustavasti ja monimuotoisesti. Se sisältää henkilökohtaista, sähköistä ja luokka- tai pienryhmämuotoista ohjausta. Opinto-ohjaajien luokse voi tulla joko sähköisellä ajanvarauksella tai erikseen ilmoitettuina päivystysaikoina. Parhaiten opinto-ohjaajan tavoittaa Wilma-viestien välityksellä. Opot löydät myös Facebookista ja Instagramista: Jedan Opot /jedanopot.

Ryhmänohjaajat

Ryhmänohjaajat toimivat opiskelijoiden lähiohjaajina ja seuraavat muun muassa kurssikertymää ja opiskelijoiden poissaoloja sekä suorituksia. Opiskelijat voivat kääntyä ryhmänohjaajien puoleen kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Ryhmänohjaajan tavoittaa parhaiten Wilma-viestillä. Ryhmänohjauksessa järjestetään myös ohjaustuokioita.

Tutorit

Tutor-ohjaajat valitsevat ja kouluttavat vuosittain uudet tutorit, jotka toimivat uusien opiskelijoiden tukena ensimmäisen lukuvuoden aikana. Tutorit ovat lisäksi mukana vastaanottamassa uusia opiskelijoita. He ovat avainasemassa yhteishengen luomisessa ja uusien opiskelijoiden ryhmäyttämisessä.

Ohjaukseen liittyviä kurssiasioita

 • Kurssivalinnat tehdään Wilma-ohjelman kurssitarjottimella itsenäisesti. Vastaat siis itse opiskelujesi etenemisestä, mutta apua saat tarvittaessa opinto-ohjaajilta.
 • Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat saavat ensimmäiseen jaksoon valmiin lukujärjestyksen. Valintojen omatoiminen tekeminen opetellaan opinto-ohjauksessa heti lukion alussa.
 • Kolmen vuoden opiskelutahdissa ensimmäiselle vuodelle noin 30 kurssia on hyvä saldo. Toisen vuoden jälkeen noin 60 kurssia on hyvä määrä. Lukion oppimäärän läpäisyyn tarvitaan 75 kurssia, joista vähintään 10 on oltava syventäviä kursseja.
 • Tarvitsemasi pakolliset ja syventävät kurssit näet kätevästi ainevalintakortista, jossa on jaoteltu kurssit vuosiluokittaiseen suoritusjärjestykseen. Ainevalintakortin löydät tältä www-sivulta.
 • Pyri etenemään valinnoissa numerojärjestyksessä. Monessa reaaliaineessa voit kuitenkin poiketa suoritusjärjestyksestä, kunhan vain ensimmäinen kurssi tulee ensimmäisenä.
 • Pakolliset kurssit ovat Wilmassa vihreällä taustavärillä, syventävät punaisella ja soveltavat vaaleansinisellä.
 • Valinnat kannattaa tehdä kerralla kaikkiin jaksoihin ja edetä oppiaineittain. Kielet, matemaattiset aineet ja itseä eniten kiinnostavat oppiaineet kannattaa valita ensimmäisenä.
 • Valinnat on myös syytä tehdä ajoissa, sillä kurssit täyttyvät nopeasti kurssitarjottimen avauduttua.
 • Taito- ja taideaineet kannattaa pyrkiä valitsemaan jo ensimmäisen vuoden aikana (pois lukien Li02, joka on toisen vuoden kurssi).
 • Ohjausta kurssivalintoihin, opintojen suunnitteluun sekä lukion jälkeiseen urasuunnitteluun saat opinto-ohjaajilta. Oppiaineiden sisällöistä ja ylioppilaskirjoituksiin valmistautumisesta voit puolestaan hakea apua aineenopettajilta.
 • Kurssien itsenäisestä suorittamisestaon sovittava aineenopettajan kanssa.
 • Yhden kurssin käsittävien oppiaineiden arvosanojen merkitseminen S- merkinnällä hoidetaan opinto-ohjaajien kautta viimeisenä opiskeluvuotena.
 • Ajokortista saatavan kurssin voi anoa koulusihteeriltä lukion kansliasta.
 • Vaihto-opiskelija-asioissa vastuuopettajana toimii lehtori Outi Saarakkala-Salomaa.
 • Kurssikorvaavuuteen, YO-tutkintoon ja oppilaitoksen vaihtamiseen liittyvissä kysymyksissä opiskelijan on syytä kääntyä rehtori Pekka Pirin puoleen.
 • YO-kirjoituksiin ilmoittautuminen tapahtuu Wilman kautta. Aiheesta tiedotetaan Wilman kautta.

Ainevalintakortit

Ainevalintakorteista saat apua kurssiesi suunnitteluun ja näet kurssien suositeltavat suoritusvuodet. Paperista ainevalintakorttia ei tarvitse täyttää ja palauttaa. Se on ainoastaan apuväline opiskelijan omaa kurssisuunnittelua varten. Kurssivalinnat tehdään Wilman kautta. Valintakortit ovat liitetiedostoina alla.

Ainevalintakortti (uusi OPS) tästä

 

Kurssimateriaalit

Opinto-ohjauksen TET-kurssin sopimuslomake

Ohjaus lukion jälkeen

Lue ohjeita ohjauksesta lukion jälkeen tästä

Lue tiedote korkeakoulujen opiskelijavalintauudistuksista tästä. Tiedotetta päivitetään tarvittaessa.