Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto on opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Vastuu opiskeluhuollosta kuuluu osaltaan kaikille opiskeluyhteisössä työskenteleville.

Haukilahden lukion opiskeluhuoltoa koordinoi opiskelijahuoltoryhmä, joka kokoontuu noin kerran kuukaudessa, tarvittaessa useamminkin. Ryhmään kuuluvat:

  • rehtori
  • opinto-ohjaajat
  • terveydenhoitaja
  • lukiopsykologi
  • lukiokuraattori

Kouluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto on luottamuksellista yhteistyötä opiskelijan ja hänen perheensä kanssa. Kaikille lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille tehdään terveystarkastus. Lukion toisen vuosikurssin opiskelijat tulevat lääkärintarkastukseen, ja samalla tehdään kutsuntojen ennakkoterveystarkastus. Muille opiskelijoille tarkastus tehdään tarvittaessa ja opiskelijan niin halutessa.

Opiskelijat ja/tai vanhemmat voivat aina halutessaan kääntyä terveydenhoitajan puoleen opiskelijan terveyteen tai koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Terveydenhoitajan puoleen voi kääntyä myös seksuaalineuvonta- ja raskaudenehkäisyasioissa.

Opiskeluterveydenhuollon lääkärin vastaanotolle opiskelija voi hakeutua terveydenhoitajan kautta. Terveydenhoitaja antaa puuttuvat rokotukset ja kirjoittaa rokotustodistukset.

Opiskeluterveydenhuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää toimintaa, johon ei sisälly sairaanhoitoa ensiapua lukuun ottamatta. Ensiaputilanteessa huoltajalla on vastuu opiskelijan saattamisesta jatkohoitoon.

Terveydenhoitaja Arja Böhme on tavattavissa Laineessa huoneessa 102 maanantaisin (parilliset viikot), keskiviikkoisin ja perjantaisin. Muina päivinä työskentelee Pohjois-Tapiolan lukiolla, jonne voi myös tarvittaessa tulla. Osoite on Maarintie 6, 02150 Espoo. Terveydenhoitajan tavoittaa lisäksi puhelimitse (046 877 1833).

Lukiopsykologi

Opiskelijahuollon psykologi on lukion yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän ja kriisiryhmän jäsen. Erikseen sovitusti psykologi osallistuu opiskelijan asioiden selvittelyyn monialaisessa asiantuntijaryhmässä.

Opiskelijahuollon psykologi ohjaa, neuvoo ja tukee lukiolaisia yksilötapaamisilla hyvinvointiin, opiskeluun ja elämäntilanteeseen liittyvissä asioissa. Tavoitteena on opiskelijoiden myönteisen nuoruusiän kehityksen, toimintakyvyn ja mielenterveyden tukeminen. Opiskelijahuollon psykologin vastaanotolle hakeutumisen syinä voivat olla esimerkiksi väsymys, stressi, ahdistuneisuus, jännittäminen, masentuneisuus, ihmissuhteet, äkilliset elämänmuutokset ja kriisitilanteet, opintojen sujumiseen liittyvät asiat tai tulevaisuuden suunnitelmat.

Opiskelijahuollon psykologin vastaanotolla järjestettävät tapaamiset ovat luottamuksellisia, vapaaehtoisia ja maksuttomia. Käyntimäärät ja niiden toteuttamistapa sovitaan yksilöllisesti opiskelijan kanssa. Tapaamiset järjestetään työpäivän aikana, ja tarvittaessa psykologi kirjoittaa opiskelijalle poissaolotodistuksen oppitunnin ajaksi. Opiskelija voi hakeutua vastaanotolle itse tai esimerkiksi huoltajan, terveydenhoitajan, ryhmänohjaajan tai opinto-ohjaajan suosittelemana.

Psykologi Antti Ritvanen työskentelee kahdessa eri lukiossa. Tapaamisajan Laineeseen voi sopia parhaiten soittamalla tai tekstiviestillä (040 509 4913), sähköpostitse (antti.ritvanen@espoo.fi) tai Wilma-viestillä. Ritvanen on paikalla Laineessa maanantaisin ja torstaisin huoneessaan (ei huonenumeroa), joka löytyy takaoven läheltä, erityisopettajan huoneen vierestä.

Lukiokuraattori

Kuraattori on lukiossa toimiva sosiaalityön ammattilainen. Opiskelijan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen on kuraattorin perustehtävä. Työ on paitsi yksilötyötä myös yhteisön kanssa tehtävää kehittämis- ja arviointityötä. Kuraattori on lukion yhteisöllisen opiskelijahuoltoryhmän jäsen.

Opiskelijana voit ottaa yhteyttä kuraattoriin esimerkiksi, kun kaveri- tai perhesuhteissasi on vaikeuksia, itsenäistyminen askarruttaa, opiskelumotivaatiosi on hukassa, sinun on vaikea sopeutua opiskeluryhmään, koet tulevasi kiusatuksi, haluat tietoa opintotuesta tai muista taloudellisista etuuksista, mietit muuttamista pois kotoa, oma tai perheenjäsenesi päihteidenkäyttö mietityttää sinua tai olet huolestunut ja haluat jutella.

Vanhempana voit ottaa yhteyttä kuraattoriin, jos sinulla on huoli omasta nuorestasi tai perhetilanteestanne. Täysikäisen opiskelijan asioissa erityisesti on tärkeää, että sinulla on nuoren lupa puhua kuraattorille.

Kuraattorien työpanos jakautuu monelle päivälukiolle, joten heidän tavoittamisensa omalta lukioltasi päivittäin ei aina ole mahdollista. Jollet tavoita lukiokuraattoria lukiolta, ota yhteyttä puhelimitse, teksti- tai wilmaviestillä tai sähköpostitse.

Lukiokuraattori Riikka Tainio tapaa opiskelijoita sovitusti Laineessa huoneessa 135 tai työhuoneessaan Espoon keskuksessa osoitteessa Kamreerintie 7, 4. krs. Laineessa Tainio on paikalla perjantaisin. Hänet tavoittaa puhelimitse tai tekstiviestillä (046 877 2691) ja sähköpostitse (riikka.tainio@espoo.fi).