Opiskelijakunnan hallitus

Opiskelijakunnan hallitus

Haukilahden lukion opiskelijat muodostavat opiskelijakunnan. Sitä edustaa opiskelijakunnan hallitus, jonka toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen jäsenet valitaan vuoden alussa. Opiskelijakunnan hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa välittää opiskelijoiden mielipiteitä lukion henkilökunnalle ja johdolle, keskustella lukion opiskelijoita koskevista asioista, tehdä niistä aloitteita ja päätöksiä sekä järjestää erilaisia tapahtumia. Opiskelijakunnan hallituksen toimintaa ohjaa tehtävään nimetty opettaja. Nykyiseen hallitukseen kuuluvat Arseniy Lokko (pj.), Rosa Lounela, Camilla Hytönen, Elmo Torppa, Sami Kivinen, Oskari Werlander, Pauli Vihersaari ja Akseli Rautakorpi.