opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto on opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Vastuu opiskeluhuollosta kuuluu osaltaan kaikille opiskeluyhteisössä työskenteleville.

Haukilahden lukion opiskeluhuoltoa koordinoi opiskelijahuoltoryhmä, joka kokoontuu noin kerran kuukaudessa, tarvittaessa useamminkin. Ryhmään kuuluvat:

  • rehtori

  • opinto-ohjaajat

  • terveydenhoitaja

  • lukiopsykologi

  • lukiokuraattori

  • erityisopettaja

Kouluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto on luottamuksellista yhteistyötä opiskelijan ja hänen perheensä kanssa. Kaikille lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille tehdään terveystarkastus. Lukion toisen vuosikurssin opiskelijat tulevat lääkärintarkastukseen, ja samalla tehdään kutsuntojen ennakkoterveystarkastus. Muille opiskelijoille tarkastus tehdään tarvittaessa ja opiskelijan niin halutessa.

Opiskelijat ja/tai vanhemmat voivat aina halutessaan kääntyä terveydenhoitajan puoleen opiskelijan terveyteen tai koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Terveydenhoitajan puoleen voi kääntyä myös seksuaalineuvonta- ja raskaudenehkäisyasioissa.

Opiskeluterveydenhuollon lääkärin vastaanotolle opiskelija voi hakeutua terveydenhoitajan kautta. Terveydenhoitaja antaa puuttuvat rokotukset ja kirjoittaa rokotustodistukset.

Opiskeluterveydenhuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää toimintaa, johon ei sisälly sairaanhoitoa ensiapua lukuun ottamatta. Ensiaputilanteessa huoltajalla on vastuu opiskelijan saattamisesta jatkohoitoon.

Terveydenhoitaja Heidi Heimbürger on tavattavissa Laineessa huoneessa 102 maanantaisin (parilliset viikot), keskiviikkoisin ja perjantaisin. Muina päivinä työskentelee Pohjois-Tapiolan lukiolla, jonne voi myös tarvittaessa tulla. Osoite on Maarintie 6, 02150 Espoo. Terveydenhoitajan tavoittaa lisäksi puhelimitse (046 877 1833).

Lukiopsykologi

Opiskelijahuollon psykologi ohjaa, neuvoo ja tukee opiskelijoita hyvinvointiin, opiskeluun ja elämäntilanteeseen liittyvissä asioissa. Tavoitteena on opiskelijoiden myönteisen nuoruusiän kehityksen, toimintakyvyn ja mielenterveyden tukeminen. Vastaanotolle hakeutumisen syinä voivat olla esimerkiksi väsymys, stressi, ahdistuneisuus, jännittäminen, mielialaan liittyvät pulmat tai äkilliset elämänmuutos- ja kriisitilanteet.

Asiakastyön periaatteita ovat luottamuksellisuus, vapaaehtoisuus ja maksuttomuus. Opiskelija voi hakeutua vastaanotolle itse tai esimerkiksi huoltajan, terveydenhoitajan, ryhmänohjaajan tai opinto-ohjaajan suosituksesta. Käyntimäärät ja niiden toteuttamistapa sovitaan yksilöllisesti opiskelijan kanssa. Psykologi osallistuu sovitusti opiskelijan asioiden käsittelyyn monialaisessa asiantuntijaryhmässä.

Psykologi Antti Ritvanen työskentelee kahdessa lukiossa. Pääsääntöisesti tapaamisajat Haukilahden lukiolla ovat tiistaisin ja keskiviikkoisin. Tapaamisajan voi sopia parhaiten Wilma-viestillä, puhelimitse 040 509 4913 tai sähköpostitse (antti.ritvanen@espoo.fi)

Lukiokuraattori

Kuraattori ohjaa, neuvoo ja tukee lukiolaisia kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden psykososiaalista hyvinvointia, myönteistä kokonaiskehitystä sosiaalityön keinoin sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Tapaamisilla on tarkoitus etsiä ratkaisuja yhdessä opiskelijan kanssa. Keskustelemaan voi tulla esimerkiksi kun opiskelu, vapaa-aika, elämänhallinta tai vuorovaikutussuhteet mietityttävät tai itsenäistymiseen, asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa tai kun haluat keskustella aikuisen kanssa. Tapaamiset ovat maksuttomia, ja keskustelut ovat luottamuksellisia. Kuraattori on Haukilahden lukiolla pääsääntöisesti perjantaisin. Tapaamisaika kannattaa varata etukäteen Wilman kautta, tekstiviestillä, soittamalla tai sähköpostitse. Myös opiskelijan huoltajat voivat olla kuraattoriin yhteydessä, jos he ovat huolissaan nuoren tai perheen tilanteesta.

Kuraattori Sari Ansamaa, etunimi.sukunimi@espoo.fi, puh. 043-826 7104, on tavattavissa pääsääntöisesti perjantaisin.

Erityisopetus

Lukion aloittavalla on mahdollisuus osallistua ryhmämuotoiseen lukiseulaan, jonka perusteella voi saada kutsun yksilölliseen lukemisen ja kirjoittamisen testiin. Lukion erityisopettaja laatii tarvittaessa lukilausunnon ylioppilastutkintolautakuntaa varten sekä ohjaa erityisjärjestelyjen hakemisessa. Lukiasioiden kartoittaminen tulee tehdä viimeistään toisen lukuvuoden aikana. Erityisopettajaan voi olla yhteydessä myös muiden opiskelupulmien tai oppimisvaikeuksien vuoksi, mikäli kokee tarvitsevansa niissä tukea. 


Haukilahden lukion erityisopettajana toimii Elisa Manninen, joka on paikalla lukiolla keskiviikkoisin ja joskus torstaisin huoneessa 119.