tutor-toiminta

Tutor-ohjaajat valitsevat ja kouluttavat vuosittain uudet tutorit, jotka toimivat uusien opiskelijoiden tukena ensimmäisen lukuvuoden aikana. Tutorit ovat lisäksi mukana vastaanottamassa uusia opiskelijoita. He ovat avainasemassa yhteishengen luomisessa ja uusien opiskelijoiden ryhmäyttämisessä. Haukilahden lukiossa toimii 16 aktiivista tutoria, jotka työskentelevät lisätäkseen yhteisöllisyyttä ja varmistaakseen kaikkien viihtymisen opinahjossamme. Tutorit järjestävät erilaisia tapahtumia ja ovat mukana ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden arjessa. Tutoreilta voi kysyä apua pulmaan kuin pulmaan.

Vuoden 2018 tutorit ja kouluttajat.

Vuoden 2018 tutorit ja kouluttajat.